Sinds 1974
Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie

De laatste weerflitsen

 • 23:43
  Eesveen
  -0,7°C
  (0/8) Onbewolkt
 • 20:46
  Sluis
  3,3°C
  (2/8) Licht bewolkt
  Windrichting: NNW
  Windkracht: 3 = Matige wind
 • 18:55
  Clinge het Zeegat
  4,8°C
  (2/8) Licht bewolkt
  Windrichting: N
  Windkracht: 2 = Zwakke wind
Advertenties
Weerspecialist Bakker & Co Het magazine voor weerliefhebbers Weerhuisje

WMO Bulletin (CH)

WMO Bulletin is het officiële tijdschrift van de World Meteorological Organization (WMO) dat sinds 1952 wordt uitgegeven. Het verschijnt twee keer per jaar. Het tijdschrijft is in het Engels en vooral voor lezers die aangesloten zijn bij de WMO die 191 landen telt. Doel is om de lezers te inspireren op het gebied van weer, klimaat en water.

WMO Bulletin 2017-02

WMO-Bulletin, 2017, vol 66 (2)

 • De nieuwe Internationale Wolkenatlas is uit. De eerste uitgave was in 1896 en sinds de laatste edities van 1975 en 1987 is er veel veranderd. Kijk maar (6).
 • Wist je dat je wolken moet kunnen begrijpen om te kunnen anticiperen op het toekomstige klimaat? S. Bony, en B. Stevens leggen het uit (4).
 • Er zijn mogelijkheden om het weer te beïnvloeden. Zo kun je regen- en sneeuwbuien naar een andere plaats brengen, mist verspreiden en hagel onderdrukken. Hoe dat in zijn werk gaat laat dit artikel zien (4).
 • Met professor Dame Julia Slingo, hoofd wetenschapper bij Met Office in het Verenigd Koninkrijk hebben we een uitgebreid interview over de evolutie van klimaatwetenschap (8).
 • D. Ivanov praat ons bij over de technische voorschriften  die de WMO voorschrijft aan haar leden (6).
 • Een groep wetenschappers van het Global Carbon Project produceert en rapporteert jaarlijks een wereldwijd CO2-kwantificering van het koolstofbudget. De laatste is die van 2015 en dat lees je hier (4).
 • Broeikasgassen houden ons bezig inzake klimaatverandering. Daarom is er nu een geïntegreerd wereldwijd broeikas informatiesysteem (8).
 • Europa is bezig om klimaatdiensten te ontwikkelen voor de energiesector. Hoe dat gaat laten we hier zien (2).
 • Het aantal en vooral de intensiteit van extreem weer neemt steeds meer toe als gevolg van de verandering van het klimaat. Daarom is het maken van verwachtingen in relatie tot de bescherming van de maatschappij erg belangrijk. Van waarschuwingen tot het daadwerkelijk uitvoeren ervan (4).
 • Er wordt veel hydrologisch onderzoek gedaan ofwel onderzoek naar water in de atmosfeer, op en onder het aardoppervlak. Maar komt dat overeen met de praktijk? A. Calver zocht het voor ons uit (6).
 • In dit artikel gaan we het hebben over het risico en onzekerheid van weersverwachtingen (4).
 • Bekijk en/of download de volledige versie van dit WMO Bulletin
WMO Bulletin 2017-01

WMO Bulletin, 2017, vol 66 (1)

 • We beginnen met de nieuwe editie van de internationale Wolkenatlas. In 1896 vond de eerste publicatie plaats en daarna was dat in 1975 en 1987. Er is sindsdien veel veranderd, waarbij we nu in de digitale wereld zijn beland. Je kunt het hier allemaal zien (6).
 • Om te kunnen anticiperen op het toekomstig klimaat moeten we weten wat wolken betekenen. Want wolken zijn een van de modulatoren van de opwarming van de atmosfeer (4).
 • Tegenwoordig kennen we technieken om regen te maken uit wolken. Zo is bekend dat als je zilverjodide in de wolken strooit dat er dan neerslag gaat vallen. Hier lees je hoe het zich verder ontwikkelt en dan met name in de Verenigde Arabische Emiraten; door L. Munoz (4).
 • Julia Slingo, directeur van Met Office in het Verenigd Koninkrijk, geeft in een uitgebreid interview haar persoonlijke kijk op de huidige evolutie van klimaatwetenschap (8).
 • Binnen het WMO zijn er allerlei regels waar je je aan moet houden. Zo ook het classificeren van wolken. D. Ivanov, hoofd van de Luchtvaart Meteorologisch Divisie van de WMO verklaart nader (6).
 • Wil je genieten van schitterende weerfoto’s.? Hierbij de winnaars van de WMO Kalendercompetitie (4).
 • Sinds 2005 maken een groep van wetenschappers in het Global Carbon Projects jaarlijks een rapport over de hoeveelheid koolstof in de wereld en het budget wat daarbij hoort (4).
 • Om het broeikaseffect in de wereld goed te kunnen monitoren is er een geïntegreerd informatiesysteem ontwikkeld met de naam IG3IS. Wat dat allemaal inhoudt laat P. DeCola van het WMO aan ons zien (8).
 • Europa is bezig met het ontwikkelen van klimaatdiensten voor de energiesector. Je ziet het hier (2).
 • Het weer kan gevaarlijk zijn en dusdanig dat de maatschappij ontwricht kan raken. Dan moeten de burgers op tijd gewaarschuwd worden. Dit artikel laat de relatie zien tussen mogelijke weersverwachtingen en hoe de bevolking het best daarbij bescherm kan worden (4).
 • In dit artikel van A. Calver legt ze uit wat de invloeden zijn op de overdracht van hydrologisch onderzoek naar de praktijk (6).
 • Wellicht heb je wel eens gehoord dat mensen aan je vragen of vandaag de was buiten gehangen kan worden of dat toch er kans is op 10% regen. Kortom, de risico’s en onzekerheden in weersverwachtingen (4).
 • Bekijk en/of download de volledige versie van dit WMO Bulletin

WMO Bulletin 2016, vol. 65 (2)

WMO Bulletin, 2016, vol 65 (2)

 • Het lijkt wel of het weer in de wereld wilder en ook vreemder wordt. Heeft het te maken met de door de mens veroorzaakte klimaatverandering? Als dat zo is dan moet er duidelijk gecommuniceerd worden over het verband tussen (on)natuurlijke rampen en klimaatverandering. En dat gebeurt als volgt (8).
 • De integratie van meteorologische dienstverlening voor het vervoer over land is een van de grootste uitdagingen van het National Meteorological and Hydrological Service (NMHSs). En hoe dat in zijn werkt gaat kun je hier bekijken (6).
 • De zogenaamde Weather Enterprise is een gevestigde en succesvolle onderneming, waarbij zowel publieke als private partijen met elkaar samenwerken. Doel is om meer nauwkeurige en betrouwbare weersverwachtingen te maken (6).
 • Het IPCC is een organisatie van de WMO die zich helemaal richt op klimaatverandering en wat de gevolgen ervan kunnen zijn. De IPCC heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het Akkoord van Parijs (COP21) waarbij afgesproken is dat de wereldtemperatuur naar beneden moet, inclusief de uitstoot van broeikasgassen. J. Lynn en W. Zabula van het IPCC onderzoeken hoe zij kunnen helpen bij het uitvoeren van COP21 (2).
 • In 1996 werd de Global Water Partnership (GWP) opgericht met als doel te onderzoeken hoe water het best gebruikt kan worden in alle economische sectoren in relatie tot klimaatverandering. Je leest hier hoe dat in die 20 jaar is gegaan (4).
 • Op 7 oktober 2014 werd de Japanse satelliet Himawari-8 gelanceerd. Het was de eerste van een nieuwe generatie van meteorologische satellieten die in de periode 2015-2021 gebruikt zullen worden. Hierdoor kan nu de Azië-Pacific regio in beeld gebracht worden en dat geeft veel voordelen. De WMO en de Japanse weerdienst hebben de krachten gebundeld en zijn samengegaan in dit HimawariCast Project (4).
 • Het beheer van weer- en klimaatrisico’s in de landbouw is een belangrijk onderdeel geworden als gevolg van klimaatverandering. Zo hebben ze in India dienstverlening voor weer en klimaat speciaal gericht op landbouwers in dit land (4).
 • * Welke invloed heeft de verandering van het klimaat op de luchtvaart? We vroegen het aan Herbert Puempel, lid van de commissie Luchtvaart en Klimaat van de WMO (4).
 • Sommigen verklaren dat waterdamp het meest dominante broeikasgas is en niet zozeer carbon dioxide (CO2). Het WMO ging zelf op onderzoek of dit inderdaad het geval is (5).
 • Bekijk en/of download de volledige versie van dit WMO Bulletin

 

WMO Bulletin 2016, vol. 65 (1)

 WMO Bulletin, 2016, vol 65 (1)

 • Tussen 2008 en 2014 raakten maar liefst 22,5 miljoen mensen alles kwijt als gevolg van overstromingen, landverschuivingen, stormen,
 • bosbranden en extreme temperaturen. Kijk maar eens wat er allemaal in die jaren gebeurde (8).
 • De hoogtepunten van het door het WMO opgemaakte Statements on the Status of the Global Climate 2011-2015. Het maakt onderdeel uit van het monitoren van het klimaat in alle delen van de wereld (4).
 • Het WMO is netwerken aan het oprichten voor Regionale Klimaatcentra’s (RCCs) zodat o.a. waarschuwingssystemen kunnen worden opgezet. Nu heeft Europa zo’n netwerk bestaande uit het KNMI, de Deutscher Wetterdienst en Météo France. Als voorbeeld nemen we Europese hittegolf in 2015 en de overstromingen in Zuidoost-Europa. Zie wat het heeft opgeleverd (4).
 • Zin in een poolexpeditie? In dit artikel treedt je in de voetsporen van poolontdekkers bij -40 graden (4).
 • Het weer en klimaat spelen steeds meer een grote rol bij het organiseren van grote evenementen. Zoals in 2015 bij de Pan American en Parapan American Games in Toronto. In dit artikel zie je wat de bijdrage is van het ECCC (Environment and Climate Change Canada) (6).
 • De stand van zaken eind 2015 van de Global Observing System for Climate. Welke meetinstrumenten worden er nu gebruikt, wat wordt er allemaal gemeten, hoe gaan we om met historische data, etc. (6).
 • Kunnen we het klimaat voorspelen in de stratosfeer? A. Kaprechko en F. Tummon gingen op onderzoek (4).
 • Het zogenaamde Nowcasting maakt weersverwachtingen van 0 tot 6 uur vooruit mogelijk, waardoor tijdig waarschuwingen kunnen uitgaan in een hoog ruimtelijk detail (4).
 • Bekijk en/of download de volledige versie van dit WMO Bulletin

 

WMO Bulletin 2015, vol. 64 (2)

WMO Bulletin, 2015, vol 64 (2)

 • China is een van de landen die gebukt gaat onder meteorologische gevaren. Zo zijn er als gevolg van het weer tussen 1984 en 2014 ruim 4.000 doden gevallen en is er voor 30,5 miljard Amerikaanse dollar schade aangericht. Daarom introduceert China wat de impact en de risico’s zijn van een vroegtijdige waarschuwing (4).
 • Energiesystemen zijn de motor van de economie en sociale ontwikkeling. Daarom zijn er nu klimaatdiensten speciaal voor de energiesector (4).
 • Waarom is de toegang tot betrouwbare klimaatdata zo belangrijk? Je leest het hier (3).
 • De vraag naar klimaatverwachtingen voor weken of zelfs voor decades vooruit neemt steeds meer toe zodat besluitmakers in zowel de publieke als privésector het juiste kunnen doen. Daarvoor hebben ze wel de juiste middelen nodig (4).
 • The Polar Challenge is een project van de World Climate Research Programme (WCRP) en de Prince Albert II of Monaco Foundation. Hierbij gaat men met een automatisch onderwatervoertuig onder het dikke ijs van Antarctica om onderzoek te doen naar de dikte van het ijs. Deze missie duurt 2.000 km. Daarbij worden de grenzen opgezocht van het waarnemen in barre omstandigheden voor klimaatonderzoek (3).
 • Het gebruik van meteogegevens kan het niveau van paraatheid voor postdiensten helpen. Kijk maar (3).
 • De zogenaamde SIDS-eilanden zijn uiterst kwetsbaar voor weerrampen op het gebied van waterhuishouding. Dit betreft eilanden in het Caribische gebied en in de Stille en Indische Oceaan. Daarom heeft de WMO besloten om speciaal voor deze eilanden een programma  te maken om voor die regio klimaatdiensten te ontwikkelen. Hier zie je hoe dat in zijn werk gaat (4).
 • Zand- en stofstormen zijn een gevaar voor de menselijke gezondheid, milieu en maatschappij. We leggen het aan je uit (5).
 • Tenslotte is er behoefte aan een ethisch kader voor klimaatdiensten. Wat daar precies mee bedoeld wordt vertelt ons o.a. P. Adams (4).
 • Bekijk en/of download de volledige versie van dit WMO Bulletin

 

 

WMO Bulletin 2015, vol. 64 (1)

WMO Bulletin, 2015, vol 64 (1)

 • Natuurrampen met betrekking tot weer, klimaat en water zijn de belangrijkste oorzaken van dood, letstel en psychische verwoesting. Nu is er een systeem waardoor het aantal mensen die dit treft minder kan worden. Het heet Building the Resilience of Nations and Communities tot Disasters (HFA). Wat dit precies doet wordt je hier duidelijk gemaakt (5).
 • In augustus 2014 was er de eerste World Weather Science Conference in het Canadese Montreal. Daarbij stond de vraag ‘het weer, wat is de toekomst?’ centraal (3).
 • Dit artikel vertelt je over The Future of the Weather Enterprise die ons producten en servicediensten levert inzake het weer (2).
 • Het World Weather Research Programme van de WMO heeft diverse projecten. Zoals het Polar Prediction project, Subseasonal tot Seasonal Prediction project en het High Impact Weather project. Je kunt het hier allemaal inzien (4).
 • Steden worden groter en groter en vragen om kennis van de omgeving. Hierbij spelen klimaat, weer, lucht, water en bodemkwaliteit een steeds belangrijke rol in onze steden (3).
 • Klimaatdiensten zijn steeds in beweging. In 1995 werd door het WMO het Climate Information and Prediction Services (CLIPS) opgericht. Nu is het tijd om over te stappen op het GFCS ofwel het Global Framework for Climate Services. Hoe dat in zijn werk gaat laat dit artikel zien (5).
 • Dataopslag en archieven zijn ontzettend belangrijk voor onderzoek naar weer en klimaat. In de afgelopen 20 jaar is dat digitaal, maar daarvoor microfilm en natuurlijk papier (3).
 • Er zit vooruitgang in het waarnemen en voorspellen van de El Niño Zuidelijke Oscilatie (ENSO) (4).
 • Het WMO trainingscentrum zorgt al 50 jaar voor meteorologische trainingen. Dat moet gevierd worden. Doe je met ons mee (5)?
 • Wil je weten wat het voordeel is van samenwerken op het gebied van hydrometeorologie dan is dit artikel echt iets voor jou (4).
 • Vers water is belangrijk voor ons leven. In de eerste decade van deze eeuw staat Australië garant voor weerextremen. In 2013 was het zelfs het warmste jaar ooit sinds 1910. Daarnaast was er de jarenlange droogte tussen 1997 en 2000. Deze variatie heeft een diepgaand effect op het beheren van waterbronnen in dit land en dan met name op het managen van de gerelateerde risico’s van de watervoorraden (4).
 • De concentratie van CO2 is met 42% toegenomen als gevolg van de industriële revolutie. Maar wist je dat in de oceanen ook koolstof en verzuring wordt gemeten (4)?
 • In dit artikel wordt antwoord gegeven op de vraag of de ozonlaag aan de beterende hand is. Het lijkt er wel op, maar is dat ook zo (4)?
 • Meteorologische diensten zijn van groot belang voor boeren. Als voorbeeld nemen we Kenia (3).
 • Bekijken en/of download de volledige versie van dit WMO Bulletin

 

WMO Bulletin 2014, vol. 63 (2)

WMO Bulletin, 2014, vol 63 (2)

 • Onderzoek wijst uit dat de verandering van het klimaat invloed heeft op de verplaatsing van groepen mensen van de ene na de andere stad. Een goed voorbeeld zijn de steden in Zuid-Amerika (5).
 • Luchtkwaliteit en menselijke gezondheid zijn prioriteit nummer één. Ze horen ook bij elkaar en daarom moet er ook een gezamenlijk actie komen om dit te realiseren (4).
 • De In-service Aircraft for a Global Observing System (IAGOS) gebruiken commerciële vliegtuigen als meetinstrument voor de samenstelling van de atmosfeer. Hier zie je hoe dat in zijn werk gaat (3).
 • Extreem weer is de laatste jaren meer gewoonte dan uitzondering geworden en veel landen leiden daaronder. Daarom heeft de Amerikaanse weerdienst NOAA een nieuw project gestart met als titel ‘Weather-Ready Nation’. Doel is om een samenleving te bouwen die bestand is tegen weerextremen. D. Hilderbrand legt het aan ons uit (2).
 • In de huidige klimaatpolitiek wordt steeds de vraag gesteld: hoe zeker is het dat regio’s beïnvloed worden door klimaatverandering. Het antwoord moet je dan zoeken in allerlei aanwijzingen van de verandering van het klimaat. In de Verenigde Staten hebben ze dit in kaart gebracht (3).
 • Het maken van een risicoanalyse is een van de belangrijkste onderdelen om gevaren en rampen een stap voor te zijn voordat ze toeslaan. Daarbij speelt het documenteren van informatie een grote rol (5).
 • Vervolgens geef je aan hoe groot het risico is en dat kwalificeer je. Dat doe je door o.a. goed te kijken naar de historische informatie van alle gevaren en rampen (6).
 • In de komende vijf jaar zullen maar liefst 7 nieuwe generaties geostationaire satellieten gelanceerd worden boven de evenaar. Welke verbeteringen dit oplevert lees je in dit artikel van T. Mohr (3).
 • Bekijk en/of download de volledige versie van dit WMO Bulletin

 

WMO Bulletin 2014, vol. 63 (1)

WMO Bulletin, 2014, vol 63 (1)

 • Oceanen staan deze tijd onder druk als gevolg van de klimaatverandering. Maar hoe werkt eigenlijk het grootste ecosysteem van onze aarde? Je leest het hier (3).
 • Het Aralmeer in Rusland is de afgelopen 50 jaar compleet veranderd. Het is opgebroken in een aantal kleinere meren die droog zijn komen te staan. Dit heeft gevolgen voor de gehele omgeving (4).
 • Steden hebben een zogenaamd stadsklimaat wat invloed heeft op het regionale, landelijke en zelfs wereldweer. Met name bij steden met miljoenen inwoners. Dit heeft ook gevolgen voor de weerdiensten (5).
 • Het WMO stimuleert jongeren om mee te doen met discussies omtrent klimaat en weer. Deze zogenaamde JPO’s (Junior Professional Officers) zijn werkzaam bij verschillende kantoren van de Verenigde Naties over de hele wereld. Maar wie zijn het en hoe kun je dat worden (6)?
 • Ook in Afrika zijn jonge mensen betrokken bij het vraagstuk van het weer en wereldklimaat (2).
 • Hoe wordt je eigenlijk een meteoroloog? In Italië gingen we mee met een aantal studenten (3).
 • Ook het Engelse Mett Office betrekt jongeren bij het weer. Daarvoor hebben ze zelfs een aantal zogenaamde STEM-ambassadeurs in het leven geroepen. STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Maths ofwel datgene waar Mett Office voor staat. Doe je mee (2)?
 • Naast Mett Office doet ook het Engelse Royal Meteorological Society, dat al meer dan 150 jaar bestaat, er alles aan om de jeugd bij deze vereniging te betrekken. Zo zijn er speciale educatieve programma’s voor scholen en worden er voorlichtingen gegeven om carrière te maken in de meteorologie (2).
 • Zowel het WMO als het UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) erkennen dat ijskappen essentieel zijn voor ons klimaat  in het Global Climate Observing System. Met dit systeem wordt het weer en klimaat van de gehele wereld in beeld gebracht. Bij ijskappen gebeurt dit onder andere vanuit de ruimte (3).
 • Daarom is het niet vreemd dat tientallen wetenschappers onderzoek doen op de poolstreken. Zo ook in het Polar Prediction Project (3)
 • Bekijk en/of download de volledige versie van dit WMO Bulletin

 

WMO Bulletin 2013, vol. 62 (2)

 WMO Bulletin, 2013, vol 62 (2) 

 • Meteorologie heeft een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt in de afgelopen decennia. Vooral de kwaliteit is er flink op vooruitgegaan. In 2007 werd het WMO Integrated Global Observing System (WIGOS) opgericht om alle waarnemingen in op te slaan. Hier leggen we uit wat WIGOS precies is en wat we nog meer van dit systeem kunnen verwachten (3).
 • De vraag naar klimaatdiensten groeit steeds harder, met name in de private sector. Denk aan landbouw, verzekeringsmaatschappijen, energiebedrijven, gezondheidszorg en de transportwereld. Het Global Framework for Climate Services (GFCS) levert deze gegevens. Nu is er ook behoefte om het klimaat te observeren vanuit de ruimte, maar dit vraagt wel om een strategie (5).
 • Trapsgewijs zien we vooruitgang in weersverwachtingen en waarschuwingsdiensten. We laten het hier aan je zien (5).
 • We gingen op bezoek bij het weerinstituut van Hong Kong en de directeur gaf ons een rondleiding en liet o.a. zien hoe zij door wetenschap diensten kunnen leveren (5).
 • Bekijk en/of download de volledige versie van dit WMO Bulletin

  

WMO Bulletin 2013, vol 62 Special edition

 WMO Bulletin, 2013, vol 62 Special edition

 • Wat bedoelen we met klimaatdiensten? Dit artikel laat zien dat deze diensten essentieel zijn voor de aanpassing van klimaatvariaties en veranderingen. Klimaat is namelijk wat je verwacht en het weer is wat je krijgt. A Taal vertelt ons alles over de werking van deze diensten (5).
 • Locale klimaatinformatie is ontzettend belangrijk voor de landbouw. Het heeft o.a. invloed op oogsten, het vee en de visserij. We gingen kijken in Italië, Vietnam, Zuid-Afrika, Peru , Nepal en Bolivia (4).
 • De veerkracht van weer en klimaat. Maar daarvoor moet je wel de gegevens paraat hebben en wel op zo’n manier dat de meteorologische en hydrologische diensten snel kunnen reageren op het risico van natuurrampen. D. Rogers en V. Tsirkunov van de Wereldbank gingen op onderzoek (7).
 • Het terugbrengen en beheren van natuurrampen in een veranderend klimaat. Het is een van de prioriteiten die de WMO zichzelf heeft gesteld. Daarbij hebben ze alle rampen tussen 1971 en 2009 geanalyseerd. Ze veroorzaakten in totaal 1,9 biljoen dollar schade en bijna twee miljoen mensen zijn daarbij omgekomen. Dit artikel laten alle regio’s in de wereld zien met alle rampen en schade in die periode. Indrukwekkend (9).
 • De globale klimaatverandering is realiteit geworden met een stijging van de wereldtemperatuur van 0,6 graden in de afgelopen dertig jaar. In Afrika heeft dit grote gevolgen (6).
 • Het Global Framework for Climate Services (FCS) heeft succes in het bouwen van netwerken op wereldniveau. Nu willen regio’s en landen dit ook gaan gebruiken. Hierdoor worden alle veranderingen van het klimaat in beeld gebracht (5).
 • Zowel in China als in het buitenland is veel onrust ontstaan door het project The China Three Gorges Project. Dit project omvatte het blokkeren van een rivierdam, het bouwen van een waterreservoir, energiecentrales, en nog veel meer. Hierdoor ontstonden in de afgelopen jaren extreme droogte als overstromingen sinds het waterpeil daarbij is aangepast. Daartegenover staat dat het veel welvaart heeft gebracht in dat gebied en dat  waterkracht gebruikt wordt als energie. Maar heeft dit ook gevolgen voor het klimaat aldaar? Chinese wetenschappers gingen het na (5).
 • Bekijk en/of download de volledige versie van dit WMO Special Bulletin

 

WMO Bulletin 2013, vol 62 (1)

 WMO Bulletin, 2013, vol 62 (1)

 • De World Weather Watch bestaat 50 jaar en is een van de parels van de WMO. Met de introductie van o.a. satellieten kon namelijk het weer in de gaten gehouden worden. Alle leden van de WMO maken daar nu gebruik van. Hier lees je de geschiedenis en het succes ervan (3).
 • Een onderdeel van de World Weather Watch is het GOS ofwel het Global Observing System. Deze bestaat uit weersatellieten, 8.000 weerstations op land en 4.000 schepen die dagelijks hun waarnemingen doorgeven. Bij elkaar heb je dan een enorm waarnemingssysteem. Zie hoe het allemaal werkt en wat er in de toekomst nog meer mee kan. En vooral wat de voordelen zijn als je er gebruik van gaat maken (8).
 • Wat kunnen toekomstige satellieten voor meteorologen en de maatschappij nog betekenen na 50 jaar van weersverwachtingen met satellieten? Het Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) geeft ons de antwoorden (5).
 • Het weer en klimaat rondom de poolstreken wordt steeds belangrijker. Daarom namen we eens een kijkje op het waarnemingsstation in Tiksi , Rusland. Ga je mee (5)?
 • In 2012 is een nieuw Europees project van gestart gegaan getiteld ARISE wat staat voor Atmosphere dynamics Research InfraStructure in Europe. Doel is om verschillende samenwerkingsverbanden op het gebied van wetenschap met elkaar te verbinden. Zo worden de weermodellen beter, waardoor de burgers ook sneller gewaarschuwd kunnen worden. Door dat allemaal in beeld te brengen moet dit leiden tot een 3D plaatje van de atmosfeer (5).
 • Wil je de waarnemingen van het weer met elkaar kunnen vergelijken dan moeten alle waarnemingen wel op dezelfde manier gebeuren en onder dezelfde voorwaarden. Er komen nu zoveel weerinstrumenten op de markt dat dit wel eens vergeten wordt. De CIMO, onderdeel van de WMO, geeft standaarden uit hoe je een waarneming moet uitvoeren. Daarvoor hebben ze een eigen programma, IMOP geheten (Instruments and Methods of Observation Programma) (5).
 • Om een goede analyse te maken van het huidige weer, de verwachting en eventuele waarschuwingen voor de maatschappij vraagt dit heel veel investeringen in vooral automatische systemen. Zo werd in 1999 een supercomputer in gebruik genomen, W-J. Lee vroeg zich af of al die investeringen de moeite waard zijn geweest (5).
 • Bekijk en/of download de volledige versie van dit WMO Bulletin

 

WMO Bulletin 2012, vol 61 (2)

WMO Bulletin, 2012, vol 61 (2)

 • We beginnen met het wereldnetwerk voor klimaatdiensten inzake vernieuwingen en aanpassingen (5).
 • Hoe kun je de invloeden van het wereld- en regionale klimaat beschermen? Wat zijn de risico's en de gevolgen voor het klimaatbeleid? Allemaal vragen waarop uitgebreid antwoord zal worden geven (5).
 • Klimaatverandering heeft veel invloed op zowel de economie als op de maatschappij. Zo kostte natuurrampen niet alleen veel levens, maar de schade neemt ook steeds meer toe. Tijd om eens het risico van een klimaatverandering zelf te ondervinden. Het rapport getiteld Global Risks 2012 van The World Economic Forum's laat het zien (3).
 • Je hebt opgeleide meteorologen nodig om goede diensten te kunnen verlenen op het gebied van weer en klimaat. In dit artikel laat de Deutscher Wetterdienst zien hoe ze dat overbrengen op nieuwe studenten (2).
 • Er is de laatste jaren grote vooruitgang geboekt op zowel de lange-termijnverwachting als deseizoensverwachting. Hierdoor wordt er een brug geslagen tussen weer en klimaat. Kijk maar (6).
 • Ben jij een postzegelliefhebber, dan is dit artikel iets voor jou. Hier laten we je postzegels zien over droogte en woestijnvorming over de gehele wereld. Doel is om aandacht te schenken aan dit probleem (5).
 • L. Hickman heeft onderzocht of het extreme weer de oorzaak is van de opwarming van de aarde. De media zegt van wel, maar is dat ook zo (4)?
 • Bekijk en/of download de volledige versie van dit WMO Bulletin

 

WMO Bulletin 2012, vol 61 (1)

 WMO Bulletin, 2012, vol 61 (1)

 • Ook hier schenken we aandacht aan de 20e verjaardag van het GCOS (5).
 • Nieuw: het mobiele Weather Alert. In Afrika komen jaarlijks veel duizenden mensen om door natuurgeweld. Vaak omdat ze niet of te laat gewaarschuwd werden. Aangezien veel Afrikanen wel een mobiele telefoon hebben komt hier de oplossing: een mobiel weeralarm (4).
 • Sinds kort bestaat het zogenaamde Green Climate Fund. Een fonds dat is  opgericht als hét financiële kanaal waar allerlei klimaatfinancieringen bij elkaar komen wereldwijd. Hier lees je waar ze voor staan (2).
 • J. Jouzel neemt ons mee in de ontwikkeling van het klimaat in relatie tot menselijke activiteiten. Want onderzoeken laten ziet dat de opwarming van de aarde door mensen wordt veroorzaakt (3).
 • De vijf meest belangrijkste elementen van het zogenaamde Hydrological Monitoring Programme. Dit artikel is speciaal geschreven voor alle waterbeheerders om te komen tot een goed waterbeheer (7).
 • Bekijk en/of download de volledige versie van dit WMO Bulletin

 

WMO Bulletin 2011, vol 60 (2)

WMO Bulletin, 2011, vol 60 (2)

 • De noodzaak tot het hebben van historische informatie en producten over het klimaat is nog nooit zo belangrijk geweest. Zo kun je bijvoorbeeld veel beter het water beheersen. Kijk maar (4)!
 • Meteorologie omvat de wetenschap van zowel weer als klimaat. In dit artikel lees je wat de relatie is met de energiesector gezien vanuit het oogpunt van de WMO (7).
 • Om een gedegen klimaatservice op agrarisch gebied aan te bieden moet je weten waar de gebruiker van deze service behoefte aan heeft (6).
 • De variatie en verandering van het klimaat zijn uitdagingen voor duurzame ontwikkelingen in Afrika. Maar dan moet wel de beschikbaarheid en toegang tot het gebruik van klimaatinformatie verbeterd worden. En dat zien we hier; door T. Dinka en K. Asefa (7).
 • Hoe met waarnemingen wordt omgegaan is essentieel voor het bepalen en monitoren van het weer, luchtkwaliteit en klimaat. A. Simmons legt het aan ons uit (12).
 • Steeds meer instituten zijn betrokken bij het aanleveren van klimaatinformatie. Hierdoor wordt deze informatie zeer effectief (5).
 • We eindigen met het artikel dat laat zien wat de rol is van de lokale overheid in het terugbrengen van risico’s door gebruik te maken van informatie over het klimaat. Als voorbeeld nemen we Zuid-Korea (4).
 • Bekijk en/of download de volledige versie van dit WMO Bulletin

 

WMO Bulletin 2011, vol 60 (1)

WMO Bulletin, 2011, vol 60 (1)

 • In het oosten van Afrika is een debat gaande of de stijging van malaria te maken heeft met de wijziging van de lokale temperaturen en of dit wellicht ook iets te maken heeft met de opwarming van de aarde. Als voorbeeld worden de hooglanden van Kenia genomen waar dit heeft plaatsgevonden (5).
 • Gezondheid en welzijn vormen samen het menselijk gezicht van de klimaatverandering. Daarom is het ontzettend belangrijk dat alle waarschuwingssystemen hiervan op elkaar worden afgestemd. Als voorbeeld wordt genoemd de waarschuwingen voor malaria en hitte. D.P. Rogers legt uit (5).
 • Banken, investeerders en verzekeringsmaatschappijen zijn steeds op zoek naar meer informatie over klimaat en om zo de risico’s in te kunnen schatten van hittegolven, overstromingen, landverschuivingen, droogte, zeespiegelstijgingen en andere extreme verschijnselen die gerelateerd worden aan de verandering van het klimaat (4).
 • Wist je dat operationele verwachtingen voor het klimaat in opkomst zijn als de laatste grens in klimaatdiensten voor de financiële sector? Kijk maar eens (4).
 • Breng dan vervolgens de financiële en de wetenschappelijke analisten bij elkaar. En dat doen we hier (3).
 • Wil je alles weten over het klimaat met de huidige media, dan is dit artikel iets over jou. Van blogs tot video’s, van Twitter tot mobieltjes. De sociale media maakt voortaan onderdeel uit van het communiceren over het klimaat. Doe je mee (3)?
 • Bekijk en/of download de volledige versie van dit WMO Bulletin

 

WMO Bulletin 2010, vol 59 (2)

WMO Bulletin, 2010, vol 59 (2)

 • Mensen hebben altijd interesse gehad in weer en klimaat. Het heeft namelijk invloed op ons leven dat steeds verandert. Wat is de bijdrage van de WMO daarin (5)?
 • Verwachtingen worden steeds scherper. Dat zegt althans Eugenia Kalnay wetenschapper en winnaar van WMO prijs 2009 in een interview wat je hier kunt bekijken (3).
 • Bij het WMO staan educatie en training hoog in het vaandel. Het is namelijk de sleutel naar succesvolle ontwikkeling, management en administratieve ondersteuning. Om dat te bewerkstellingen is het WMO Fellowship Programme gemaakt. In dit artikel nemen we je mee naar de weerinstituten van Tanzania, Sri Lanka, Paraguay, Lithouwen en Gambia en zien we het succes (8).
 • Vandaag de dag weten mensen meteen of het gaat regenen of dat ze een korte broek aan kunnen doen. Dat komt door de revolutie in het voorspellen van weer en klimaat (4).
 • In september 2009 werden de Filippijnen geteisterd door de tropische cycloon Parma waar 3 miljoen mensen last van hadden. Dat kwam omdat het gebruikte waarschuwingsysteem niet goed werkte. Sindsdien is er veel verbeterd aan dit systeem in de Filippijnen (3).
 • De huidige klimaatverandering bedreigt op veel plaatsen in de wereld de land- en akkerbouw en dat heeft gevolgen voor de voedselzekerheid. J. Salinger neemt ons mee wat er de afgelopen 60 jaar is gebeurd en wat er tot 2050 kan plaatsvinden (5).
 • Naast weerdiensten zijn er ook klimaatdiensten. Zo worden deze o.a. gebruikt voor de opbouw van Haïti na de zware aardbeving begin 2010. Hoe dat gaat vertelt je A. Thow (4).
 • Bekijk en/of download de volledige versie van dit WMO Bulletin

 

WMO Bulletin 2010, vol 59 (1)

WMO Bulletin, 2010, vol 59 (1)

 • Dit nummer is helemaal gewijd aan de 60e verjaardag van de WMO. Ze hebben gezorgd voor zestig jaren van service voor uw veiligheid en welzijn.
 • Met de lancering van de Sputnik in 1957 en de Explorer I in 1958 werd een nieuwe periode ingeluid. Namelijk die van satellietwaarnemingen. Nu kunnen we de gehele aarde waarnemen met deze hulpmiddelen. Een succes in alle facetten (5).
 • Het weer wordt op vele manieren waargenomen en het levert enorm veel informatie op. Deze data wordt ook uitgewisseld. Kijk maar (6).
 • Voor het waarnemen heb je wel instrumenten nodig. Hier laten we zien hoe we de weerinstrumenten moeten gaan standaardiseren (3).
 • De weerdiensten spelen een belangrijk rol voor de vermindering van een risico op een natuurramp. Waarschuwingssystemen zijn daar een mooi voorbeeld van (6). 
 • Een andere systeem dat ons waarschuwt is die van de GAW (Global Atmosphere Watch). Daar zijn weerstations bij aangesloten die het klimaat op de wereld in de gaten houden. In Europa zijn dat o.a. de weerstations op de Jungfraujoch en de Zügspitze. Samen met andere gelijkwaardige stations in de wereld worden de gegevens vergeleken (5).
 • De rol van de hydrologie, het gedrag van water in de atmosfeer, op en onder het aardoppervlak, speelt binnen de WMO een steeds grotere rol. Vooral overstromingen hebben de aandacht; door H.F. Lins (6).
 • De WMO ondersteunt niet alleen de nationale weerdiensten, maar ook partners die de weerdiensten willen ondersteunen. Bijvoorbeeld het systeem van de orkaanverwachting voor Bangladesh wordt gesteund door een Japanse stichting. Zo kan het WMO  steeds groter worden en kunnen we zelfs op de onmogelijkste plaatsen waarnemingen doen (7).
 • Bekijk en/of download de volledige versie van dit WMO bulletin

 

WMO Bulletin 2009, vol 58 (3)

WMO Bulletin, 2009, vol 58 (3)

 Op 31 augustus jl. vond de derde WMO Wereldklimaat-conferentie plaats in Genève wat tot 4 september duurde. Daarom deze keer extra veel aandacht voor het klimaat. 

 • We beginnen met een overzicht van alle activiteiten rondom het klimaat in de afgelopen tientallen jaren (10).
 • Vervolgens het programma van de World Climate Research. Met daarbij aandacht voor wat er bereikt is en tevens welke activiteiten en uitdagingen er nog zijn (11).
 • Dan het onderwerp van de 3e World Climate Conference. Dat gaat over het toewerken naar een wereldnetwerk voor klimaatdiensten. Want hoe beter de informatie rond het klimaat hoe beter de toekomst (3).
 • Risico-inventarisatie van rampen inzake het klimaat neemt steeds meer toe. Zeker gezien de verwachting dat er steeds meer natuurrampen zullen plaatsvinden. Hoe je het beste zo’n inventarisatie kunt doen en waar je op moet letten wordt je hier verteld (10).
 • Een van de speerpunten in het debat rondom klimaatverandering is de behoefte aan informatie hierover, maar dan op lokaal niveau. Dat wordt op dit moment vastgelegd in een informatiesysteem AOGCM geheten. Nu komt er een nieuw systeem onder de naam CORDEX netwerk. Wat dat allemaal is laten we aan je zien (9).
 • In het westen van Zuid-Amerika maken ze gebruik van een informatiesysteem, waarbij succesvol het klimaat risicobeheer in kaart kan worden gebracht. Prachtig (8).
 • Water en klimaat horen bij elkaar. Daarom is de samenwerking en de uitwisseling van informatie tussen deze twee ontzettend belangrijk (8).
 • Hoe moeten we omgaan met onze voedselvoorraad met het oog op de huidige klimaatverandering ? Het antwoord wordt je hier gegeven (5).
 • Bekijk en/of download de volledige versie van dit WMO Bulletin

 

WMO Bulletin 2009, vol 58 (2)

WMO Bulletin, 2009, vol 58 (2) 

In deze uitgave wordt aandacht besteed aan de transportwereld in relatie tot het weer. 

 • De gevolgen van het weer en de klimaatverandering voor het vervoer over land in Amerika (10).
 • Waar maakt de luchtvaart gebruik van om het weer in de gaten te houden? Je ziet het hier (10).
 • Dan hebben we natuurlijk de reizigers. Die maken weer gebruik van heel andere meteorologische gegevens voordat ze vertrekken (7).
 • Dan het vervoer over water met in het bijzonder over zee (7).
 • In China word het weer nauwlettend in de gaten gehouden ten behoeve van de provinciale snelwegen en spoorwegen. Door de toename van het verkeer wordt veiligheid namelijk steeds belangrijker (5).
 • Bekijk en/of download de volledige versie van dit WMO Bulletin

 

19-03-2013 | Lectuur_WMO | 524
Nu lid worden
 • 20/3 22:27 Jaap:
  Alweer zonovergoten. Bij een matige N.wind, was het voor het gevoel een stuk zachter dan gisteren. Het werd maximaal een ruime 7 gr. In de afgelopen nacht nog twee graden vorst. Neerslag is hier vannacht niet of nauwelijks gevallen.
 • 20/3 22:02 Hans:
  Fraaie zonnige dag met opnieuw een grote helderheid bij noordelijke winden. Het kwik kwam tot 8.8 graden in Enschede-W Komende nacht zal het weer vriezen...
 • 20/3 21:06 Pieter:
  Mooie zonnige dag met een nog steeds koud aanvoelende N wind, vannacht weer wat vorst
 • 20/3 07:14 Hans:
  Er is hier wat lichte sneeuw gevallen van weinig betekenis. Het is wat wittig en de temperatuur bedraagt nu 1.2 graad na nog een minimum van -3.5 in Enschede-W
 • 20/3 05:33 Gerben:
  Het sneeuwt wat
 • 19/3 22:13 Jaap:
  Zonovergoten dag, maar nog steeds koud door een oostenwind, die later op de dag ging afnemen en krimpen. Max. rond +4, minimum rond -3
 • 19/3 19:34 John:
  In het rustige noorden nu het koudst. Beste uitstraling, tot de wolkenvelden komen.
 • 19/3 17:00 Richard:
  Dat was vandaag te merken Gert. Meerdere keren dat de vonk letterlijk oversprong # staticiteit.
 • 19/3 14:53 Gert:
  Lucht zeer droog rv 25procent dauwpunt -14
 • 19/3 10:52 Frank:
  Weekje in Zwitserland geweest, zeer wisselvallig weer, gisteren vertrokken met sneeuw en onderweg, overal wel in meer of mindere mate een sneeuwdekje en dat bijna derde decade maart, ook hier in de Zaanstreek volop winters en snijdend koud, ondanks de harde ono wind ligt de dijksloot toch weer goeddeels dicht, wanneer wordt het eens lente?
 • 18/3 22:21 Jaap:
  Vrij zonnig vandaag, maar niet aldoor. De oostenwind was af en toe nog hard, maar neemt wel af. Max. toch 1 gr. in de plus, maar zo voelde het niet. Minimum hier rond -3
 • 18/3 20:27 Pieter:
  Ondanks het zonnige weer met max.2 C was het nog vies koud door de felle oosten wind De temp daalt langzaam ( 0,3 C ) ben benieuwd hoe sterk het nog gaat vriezen vannacht.
 • 18/3 19:06 John:
  Hier in Oss twee dagen met een maximum onder 1 graad, best bijzonder zo laat in het seizoen.
 • 18/3 17:23 Ted:
  Max. temp. 2,0 graden bij licht tot half bewolkte lucht. Wind O-5. Tot 16 uur waren er nog wel irriterende vlagen van kracht 8 tussen. Normaal is dat niet bij kracht 5. Verder is het nog vergiftigend koud ook zelfs in de zon.
 • 18/3 13:45 Erik:
  Helaas net boven nul (0,1°C) nu in Bennekom: geen tweede ijsdag.
 • 18/3 13:11 Pieter:
  Vandaag in ieder geval geen ijsdag In de Bilt nu +0,4 C en nog stijgend Misschien wel in (zuid) oosten van het land
 • 18/3 10:07 Hans:
  0 graden is jammer genoeg net geen ijsdag Gert..
 • 18/3 10:05 Hans:
  Koud weer met lichte vorst in Enschede-W met opklaringen en wolkenvelden. Temp. nu -2.1 (minimum -4) bij een stevige oostenwind!
 • 18/3 09:46 John:
  Wolkenvelden beheersen nog altijd het weerbeeld in Rijen. Bij het huidige weertype maakt het niet veel uit of het nacht of dag is. Het kwik ligt al 24 uur tussen -3 en -1,6 graden.
 • 18/3 09:41 Ko:
  Ook Breda helaas geen ijsdag maar dat maakt het mooie winterweer er niet minder om. Nog altijd sneeuwresten bij -2 gr en nog bewolkt, gevoelstemp -9 gr!
 • 18/3 08:59 Gert:
  Gisteren meldde ik een ijsdag maar nu blijkt dat de temperatuur precies op 0C is blijven steken dus volgend mij geen ijsdag. Hmmm hoe was de discussie al weer.....
 • 17/3 22:24 Jaap:
  Geen ijsdag hier (hoeft voor mij ook niet) Max. tienden van een graad boven nul. Minimum -2. Overdag zag je soms een paar sneeuwvlokken vliegen in de harde O.wind. Soms nog even de zon, maar heel weinig. Akelig weer.
 • 17/3 21:43 Pieter:
  Met + 0,6 C max. geen ijsdag in Purmerend Wel ijskoud door de harde wind, op 112 berichten meldingen van stormschade Volgens de radar lag er eind van de middag een sneeuwgebiedje boven ons hoofd, maar geen vlok gezien !!
 • 17/3 20:25 Gert:
  In IJsselmuiden kan ik een ijsdag bijschrijven.
 • 17/3 19:25 Dick:
  Omstreeks één uur vannacht was het hier in Capelle aan den IJssel -0,1 C. Er vanuit gaande dat dit het etmaalmaximum was, dan zou ik vandaag een recordlate ijsdag mogen bijschrijven. Vanmiddag een hoogste waarde van -0,9 C. Feitelijk schommelt het kwik nauwelijks, urenlang rond -1,3 à -1,4. Alleen vanmorgen iets onder de -2.
 • 17/3 19:05 Richard:
  Vandaag ijspegels gezien van wel 30 cm aan dakgoten, en onder auto's bijna tot aan de grond reikend. Geweldig, en dat in de 2e helft van maart.
 • 17/3 19:03 Erik:
  In Bennekom scoren we vandaag een ijsdag :-) Nog steeds een onstuimige stormwind uit het oosten
 • 17/3 18:51 Hans:
  Geen ijsdag in Enschede-W met +0.8 als maxtemp. De zon en de beschutte ligging van onze achtertuin lieten een zo'n superlate ijsdag niet toe. Desondanks superkoud vandaag met een de snijdende oostenwind 4 á 5 Bft. Vanmorgen wat sneeuw...
 • 17/3 17:54 Ko:
  Breda geen sneeuwdekdag, wel nog volop sneeuwresten op daken en grasvelden die tot morgen overleven. Verder zonloos gebleven vandaag met gevoelstemp van -10 graden, hulde!
 • 17/3 14:43 Pieter:
  Een uitdeiend sneeuwgebiedje boven midden Nederland komt langzaam in NW richting, ben beniwud wat dit gaat opleveren!!
 • 17/3 14:29 Ted:
  Meest licht tot halfbewolkt. Temp. nu (14.10 uur) -0,4 graden. Geen ijsdag. Maxtemp om 1.00 uur was +0,0 om 1.04 werd het -0,0 en om 1.12 uur -0,1 graad. De wind was al uren O-7 sinds 13.50 uur O-8. Was net even 10 min. buiten voor boodschappen en daarna meteen naar mijn kachel gevlucht.
 • 17/3 13:37 Pieter:
  Het is midden op de dag en de temperatuur daalt nog van -0,2 c naar -0,5 C Vanochtend wat lichte sneeuw gezien, nu afwisseenld zon en wolken met een harde ijskoude oosten wind
 • 17/3 12:23 John:
  Op luchtige natuurgronden, een sneeuwdekje van 2cm luchtige sneeuw. Kleine verstuivingen vanochtend over kale akkers. Stoepen en straten meestal ‘schoon’. Nog ruim -2 graden in Rijen.
 • 17/3 12:13 Ko:
  De hele ochtend lichte sneeuwvlokjes die naar beneden dwarrelen, schitterend! Stoepen en straten 'schoon', daken en grasvelden nog altijd wit!
 • 17/3 11:49 Gerben:
  Was het maar een "landelijk" hoofdkantoor! : )
 • 17/3 09:11 Gert:
  Het landelijk hoofdkantoor was rond middernacht net nog boven nul dus geen ijsdag mogelijk. Wel een datumrecord in de maak denk ik
 • 17/3 08:43 Ko:
  Er ligt hier in Breda een laagje sneeuw! Het sneeuwt lichtjes bij -3 graden, gevoelstemp -10. Genieten van dit nawintertje want dit zal nu wel de laatste keer zijn dit seizoen.
 • 17/3 08:16 Dick:
  Temperatuur toch nog wat omlaag gegaan naar -2,0. Uitgaande van een etmaalindeling van 01.00 tot 01.00 zou een ijsdag mogelijk kunnen zijn. Tegen enen vannacht was het hier in Capelle aan den IJssel -0,1 C. Toen ik naar bed ging, 23.00 uur, + 0;6 C. Om middernacht zal het hoogstwaarschijnlijk nog net boven nul zijn geweest. De windchill maakt het vandaag hie dan ook doordringend koud.
 • 17/3 07:54 Hans:
  Als de temp. vandaag niet boven -0.3 uitkomt (temp. van gisteravond middernacht) zou ik een zeer late bijzondere ijsdag kunnen boeken.
 • 17/3 07:51 Hans:
  Lichte sneeuw hier in Enschede-W maar zet geen zoden aan de dijk bij een temp van -3.1 en een wind uit oost 5 Bft.
 • 17/3 07:17 Gerben:
  Schijndel ook lichte sneeuwval : )
 • 17/3 06:59 Gert:
  Verder lichte motsneeuw
 • 17/3 06:57 Gert:
  Windchill -9 in IJsselmuiden
 • 17/3 04:39 Dick:
  Er ligt een beetje sneeuw in Capelle aan den IJssel. Tact -1,0. Dat valt tegen. Temperatuur is zelfs wat opgelopen ipv gedaald. Volgens mij kunnen we die ijsdag wel op ons buik schrijven!
 • 16/3 23:17 Hans:
  In het middaguur was er wat natte sneeuw waar te nemen maar het stelde allemaal wat de sneeuw betreft weinig voor. Wat licht gevlok, dat was het. Neerslag vandaag ruim 12 mm, meest dus regen. Zojuist -0.2 op de thermometer.
 • 16/3 22:40 Jaap:
  Vrijdag: Het is nog tot 6 gr. gekomen, maar vanmiddag daling naar 3 gr., vanavond verder tot vlak boven nul. Tot nu dus nog geen vorst. Neerslag ook nauwelijks, vanmiddag soms wat motregen. Heel naar weer, door de doorstaande O-wind.
 • 16/3 22:17 Pieter:
  Een dun laagje papsneeuw op de tuintafel zit nu al vast gevroren, het begint weer op winter te lijken .Temp 0,3 C
 • 16/3 21:29 John:
  Nu lichte mix van ijsregen en natte sneeuw.
 • 16/3 20:40 John:
  Lichte ijsregen en regen in Rijen sinds een paar minuten.
 • 16/3 20:06 Pieter:
  Sneeuwval intensiveert , temp gezakt naar 0,5 C
Bekijk het archief
Wo 21 maart 2018
Bezoekers online
Er zijn 2 gasten en 4 leden aanwezig: Hans, Henk, Martijn, Sjoerd
Inloggen