04-01-2019 2018 was zeer zonnig

2018 was een jaar met heel veel zon, niet in het minst door het zomerhalfjaar. In het noordoosten waren er zelfs twee kalendermaanden (mei en juli) met meer dan 300 zonuren. Daar was het jaartotaal ook recordhoog (Eelde 2041 uur tegen 1976 in 2003). Ook in De Bilt werd een nieuw jaarrecord geboekt: 2045 uur tegen 2022 in 2003.
Op de andere drie hoofdstations werden de records uit 2003 niet verbeterd.

Het zeer zonnige jaar 2018 sloot in een groot deel van het land echter wel somber af, met het grootste zontekort in het noodoosten. Lauwersoog (26 uur in december 2018) had zelfs de  somberste kerstmaand van de afgelopen 25 jaar (30 uur in 2006). In Eelde (35 zonuren) was er in die periode alleen minder zon in 1993 (34) en vorig jaar (31 uur).

Maar niet overal deed de kerstmaand-somberheid zich gelden. Met name door grote verschillen in de tweede maandhelft was december in het zuid(west)en juist vrij zonnig. In Vlissingen scheen de zon zelfs 74 uur en in Beek (58 uur) was er een lichte plus (vorig jaar scheen de zon daar slechts 16 uur, in 1993 17 uur).

Ad Vermaas, VWK.

Wereld_Nieuws_2019
© 2019 Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie