Overzicht presentatievormen van Sylphide

Sylphide overzichtOm eenvoudig te zien welke presentatievormen er nu beschikbaar zijn van de Sylphide-gegevens is een extra pagina gemaakt. Ook is het menu  Waarnemingen ---> Metingen weeramateurs uitgebreid.
Door te klikken op Meetresultaten (overzicht) kom je direct op de overzichtspagina.

Tevens is het menu Meetresultaten (overzicht) uitgebreid met een extra zijmenu waar men de afzonderlijke presentatievormen kan kiezen. Dit zijmenu zal ik de loop der tijd verder worden uitgebreid.
Ga naar de 10-minutenkaart

08-10-2013 | Nieuws | 943
© 2024 Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie