Satellietbeelden

 
Meteosat
Type en regio Resolutie en aanpassingen
IR Europa Halfuurlijks (iets vertraagd)
IR Europa 6-Uurlijks
IR Europa Lage resolutie, elk uur
IR  Atl.Oceaan noord Combibeeld Meteosat/Goes/NOAA
VIS Europa Elk kwartier, animatie
IR Europa Elk kwartier, animatie
VIS Nederland Elk kwartier, animatie
IR Nederland Elk kwartier, animatie
VIS  Europa Halfuurlijks (iets vertraagd)
div Full disc en segmenten Afgeleide beelden, zoomoptie (uurlijks)
IR Europa Filmpje van 104 (!) kwart-uurlijkse beelden

 

NOAA
Type en regio Aanpassingen
IR Duitsland  
IR Europa midden  

 

Satelliet servers
METEOSAT 9/7 en GOES 9/11/12 F. Valk
GOES/Meteosat NOAA (Atlantisch gebied, met 'floaters' voor orkanen)
TERRA, AQUA (actueel) NASA (rapidfire)
MTSAT JMA, Japan
archief satellietbeelden (vanaf 1980) NCDC/NOAA (ftp site om plaatjes te downloaden) moet nieuwe link krijgen, werkt niet meer
20-01-2013 | HetWeer_RS_Satelliet | 86
© 2021 Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie