Sinds 1974
Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie

De laatste weerflitsen

 • 08:09
  Clinge
  16,8°C
  (2/8) Licht bewolkt
  Windrichting: Z
  Windkracht: 3 = Matige wind
 • 06:39
  Sluis
  15,0°C
  (2/8) Licht bewolkt
  Windrichting: ZZW
  Windkracht: 3 = Matige wind
Advertenties
Bakker & Co Het magazine voor weerliefhebbers Weerhuisje

Verslag ALV 20 april 2024

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de VWK op 20 april 2024, te De Bilt (KNMI).
Opkomst: 27 leden

Opening
Op deze vrij koele april dag verzamelden zich een kleine dertig leden in de Buys Ballotzaal voor de voorjaars ALV. Na een eerste informele ronde van ontmoeting en bijpraten, opende de voorzitter Arend Zanting om half elf de vergadering met een woord van welkom en toelichting bij het programma. Daarnaast werd dank uitgesproken naar het KNMI voor het beschikbaar stellen van de vergaderruimte. Hierna werd stil gestaan bij het overlijden van Frank Nieuwenhuijs op 7 maart. Frank was een van de grondleggers van de vereniging voor Weeramateurs, later VWK, inmiddels ruim 50 jaar geleden. De
vereniging is hem daarvoor veel dank verschuldigd. Voor een uitgebreid in memoriam verwijs ik graag naar het artikel van Peter Paul Hattinga Verschure in Weerspiegel, editie april 2024.

Ingekomen stukken en mededelingen
De volgende leden hebben zich afgemeld voor de vergadering: Geert Blees, Frank de Groot, Roland van der Zwaag, Erwin Lankheet en Lilian van der Vloed

Notulen ALV 25 november 2024
Het verslag van de vorige vergadering is na te lezen op de website en is verder zonder op- en aanmerkingen vastgesteld.

Bestuursverkiezing
Het bestuur doet een oproep aan de leden om zich verkiesbaar te stellen voor een bestuursfunctie wegens het aftreden van Hendrik Jan Buist en Henk van der Wal aan het eind van dit jaar. Beiden hebben 2 termijnen van 4 jaar hun bestuursfunctie vervuld. Eerst eens ervaren of het wat voor je is? Dat kan door een keer mee te draaien bij een bestuursvergadering. Neem gerust eens contact op met een van de bestuursleden.

Presentatie Jaarrekening 2023
Hendrik Jan Buist gaf een toelichting op de jaarrekening over 2023 en de balans per 31/12/2023. Er kon opnieuw een overschot geboekt worden, welk aan de lustrum reservering toegevoegd is. Het eigen vermogen blijft stabiel op ca 1,5 maal de jaarinkomsten, iets wat als gezond mag worden beschouwd.
Uitgaven: de bijdrage vanuit de verenigingskas ten behoeve van de gedrukte Weerspiegel kwam uit op €900. Dit is ruim binnen de limiet van €3000; komt de bijdrage boven deze grens, dan gaat de
bijdrage in de kosten voor de leden die een gedrukt exemplaar ontvangen, omhoog. De begroting voor het lustrum werd tevens gepresenteerd. Er is €29.000 gereserveerd voor dit evenement, de grootste kostenpost is de reservering Burgers Bush.
Kascontrole: de kascontrole commissie (Matthijs Kassies en Erwin Lankheet) hebben de controle uitgevoerd en geen onregelmatigheden geconstateerd. Hun schriftelijke verslag hiervan werd bij ontstentenis van beide heren gecheckt door een van de aanwezige leden. Onder applaus werd hierna dechargé verleend aan de penningmeester.

Stand van zaken lopende Projecten
Weercursus (toelichting door Hans Nienhuis):
Na de goed bezochte 3 e cursus sessie, bleek het plannen van de praktijkdagen door omstandigheden nogal lastig. Het ziet er nu naar uit dat er voor alle deelnemers een dag gehouden kan worden in oktover 2024, waarschijnlijk op het KNMI of bij Weerplaza. We zijn afhankelijk van hun gastvrijheid zodat niet alles zo vlot loopt als wanneer we zelf alles konden bepalen.
Vanuit de vergadering kwam de vraag of het mogelijk is om een cursusaflevering terug te kijken, wellicht via de website achter de log-in? Arend Zanting zal deze vraag meenemen naar de docentengroep en nagaan wat hier mogelijk is, bijvoorbeeld om de opnames alleen toegankelijk te maken voor oud-cursisten.

Weerapp (toelichting door Hendrik-Jan Buist):
Er is een uitbreiding in ontwikkeling waarmee het mogelijk wordt om de Weerspiegel te benaderen vanuit de App.

Lustrum viering 50 jaar VWK op 28 september bij Burgers Zoo:
Henk van der Wal gaf een toelichting namens de voorbereidingsgroep. Als titel is gekozen “50 jaar VWK, verleden, heden en toekomst”. Het belooft een bijzonder enerverende dag te worden op een fraaie locatie. Er werd door Henk alvast een tipje van de sluier werd opgelicht. Zo is de dagvoorzitter bekend gemaakt, deze rol zal Reinier van den Berg op zich nemen.
Verder wordt medewerking verleend door o.a. Jordi Huirne. Verdere onderdelen zijn: een podiumdebat, weermarkt en middagsessie met lezingen. Daarnaast is er de gehele dat toegang tot de dierentuin en is er een feestelijke muzikale bijdrage. Ook werd bekend dat er een grote fotowedstrijd met mooie prijzen gehouden wordt. Iedereen mag maximaal 3 weerfoto;s insturen met als voorwaarde dat deze in het jubileum jaar 2024 gemaakt zijn. Een deskundige jury selecteert de 10 mooiste foto’s, die vervolgens op groot formaat afgedrukt worden en op de jubileum dag de locatie zullen opsieren. De aanwezige leden kunnen vervolgens hun stem uitbrengen om zo de winnaar te kiezen. Nadere details worden nog bekendgemaakt.

De inschrijving voor het Lustrum 50 jaar VWK gaat begin juli open.

Routekaart naar de toekomst van de VWK (toelichting door Hendrik-Jan Buist):
De nieuwste update van de kaart werd gepresenteerd. Het doel van alle getoonde activiteiten is het levend houden van de VWK. Het bestuur kan dit niet alleen en roept daarom de leden op om hierbij actief mee te werken. In een van de komende edities van Weerspiegel zal de routekaart nader onder de aandacht gebracht worden.

Rondvraag:
Er werd geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Weerbriefing
De weerbriefing werd op de van hem bekende smeuïge en leerzame wijze verzorgd door Hans Nienhuis. Ultrakorte samenvatting: een standvastig hoog boven Ierland zorgt voor een koude noordelijke stroming tot aan Koningsdag. Dan wat “gepruttel” in de vorm van toenemende onstabiliteit gevolgd door een zuidelijker stroming en stijging van temperatuur. En aldus geschiede.
Pauze
Het werd geanimeerd bijgepraat over alles wat ons weermensen zoal bezig houdt.

Middagprogramma
Na de middag volgde een tweetal lezingen. Erno Bouma informeerde de aanwezigen over de invloed van het veranderende klimaat op de landbouw. Daarbij werd nog weer eens duidelijk dat we in Nederland afkoersen op het klimaat van West-Frankrijk met als gevolg een langer groeiseizoen waarvan de voordelen echter weer beperkt worden doordat er in het winterhalfjaar meer neerslag valt waardoor boeren pas later het land op kunnen.
De tweede lezing werd verzorgd door Hendrik Jan Buist, die de aanwezigen op boeiende wijze informeerde over de geschiedenis van de Westfriese Onmringdijk, ook wel genoemd “Een schild voor
Holland”. De dijk is vanaf ca 1200 gebouwd als bescherming tegen de overstromingen. Door turfwinning en gerelateerde bodemdaling en een stijging van de zeespiegel, nam het gevaar van overstroming door stormvloeden toe. Een boeiend verhaal over onder meer paalwormen die de beschoeiing vernielden en stenen uit Drenthe, aangevoerd om de dijk te versterken.Egbert Dimmendaal
Secretaris VWK
30-06-2024 | Vereniging_ALV | 3504
 • 13/7 05:30 Erik:
  46.23 mm gisteren gemeten in Groningen. Toch wel een nieuw dagrecord voor mij.
 • 13/7 00:51 Gerard:
  Roodeschool bijvoorbeeld klopt voor de 24 uurssom met de omgeving, dagsom is ongeveer 2 maal te hoog
 • 13/7 00:34 Gerard:
  Meerdere stations tellen de neerslag dubbel (of worden dubbel geteld) in de dagsommen, die zijn dan 2 maal hoger dan de 24-uurssommen.
 • 12/7 23:37 Ted:
  Uitgesproken koel met een maximum van 15,4 graden. Neerslag viel mee met 10,7 mm. Sylphide is inderdaad een grote puinhoop met de neerslagmetingen. Ik keek tenenkrullend na de melding van Bert. Ik kijk normaal nooit naar Sylphide.
 • 12/7 22:39 Renée:
  41.5 mm afgetapt om 20 uur, het heeft in Beilen geregend vanaf ongeveer 11 uur
 • 12/7 21:24 Pieter:
  T max in De Bilt vandaag 15.4 C , Op nieuwjaarsdag 2023 was het er 15,9 C en op 15 februari 2024 15.5 C ,Tijd voor de winterjassen !!
 • 12/7 19:05 Marcel:
  49.0 mm in Luyksgestel. Droog. Actueel 15,0C
 • 12/7 16:02 Bert:
  De dagsommen voor verschillende stations bij Sylphide kloppen voor geen meter o.a. Eerbeek en Vaassen.
 • 12/7 12:56 Pieter:
  Er zijn meerdere weerstations die Zware regen melden, dat zien we niet vaak
 • 12/7 12:33 Frans:
  code geel in oost Nederland ivm hoeveelheden regen, het houdt maar niet op
 • 12/7 11:52 Marcel:
  al 41.4 mm in Luyksgestel, we zijn de natste plek van Nederland
 • 12/7 11:28 Henk:
  De zoveelste zondvloed overspoelt Eindhoven....
 • 9/7 23:25 Jaap:
  Na 20u een beetje onweer, even veel wind (veranderlijk), maar wel aardig wat regen gedurende enkele uren. Hier geen spektakel dus. Maximum 28 graden.
 • 9/7 21:10 Bert:
  In Eerbeek voor de 2de keer zwaar onweer.
 • 9/7 19:40 Gerard:
  Schoorl Een paar donderslagen en 1 zichtbare flits tussen 19:30 en 19:40 maar het meeste moet nog komen
 • 9/7 19:18 Johan:
  In Ede hoor je het onweer bij ruim 26 graden Celsius dauwpunt 16 graden Celsius
 • 9/7 11:06 Johan:
  Ede : zwaar bewolkt , ruim 22 graden luchtvochtigheid 61%
Bekijk het archief
Di 16 juli 2024
Bezoekers online
Er zijn 6 gasten en 6 leden aanwezig: Adrie, Gert, Hans, Pieter, Thieu, Tjitske
Inloggen