‘t WEER is de VORM van KLIMAAT

Een fototentoonstelling van Otto Huizinga waarin de nadruk ligt op de kleuren en vormen die aan het hemelgewelf te zien zijn.
Je ziet niet wat je ziet terwijl het wel waar is wat je ziet
Gedurende de tentoonstellingsperiode zijn er twee lezingen: Klimaat als natuurlijk verschijnsel en Optische verschijnselen.
’t Weer - de Vorm van Klimaat op woensdag 10 mei 2023 om 19:30 uur.
Ook al kun je tegenwoordig geen krant meer openslaan of er staat wel een bericht in over klimaatverandering. Het feit blijft, dat klimaat niet direct zichtbaar is. Voor de directe waarneming bestaat klimaat helemaal niet, het weer is waarneembaar.
In het verlengde hiervan liggen vier vragen:Hoe zijn we op het idee gekomen van klimaat, hoe weten we dat het klimaat verandert, hoe komen we erbij dat er ijstijden geweest zijn en wanneer zijn we begonnen de natuurlijke loop van het klimaat te veranderen.
De inzichten over hoe klimaat als natuurlijk proces aanwezig was, geeft ook inzicht in hoe we de huidige verandering kunnen inschatten.
Vervolgens is in de tegenwoordige artikelen over klimaat te lezen, dat de mens de huidige klimaatverandering veroorzaakt. Waarin aangegeven wordt dat dit komt door de industrialisatie die sinds 1850 aan de gang is, implicerend dat het stabiele klimaat in de tijd ervoor de natuurlijk gegeven toestand is.
Ik zal in de voordracht laten zien, ik volg hier de paleo-klimatoloog William Ruddiman, dat de mens al veel langer de natuurlijke gang van het klimaat verandert. Ook de meest primitieve vormen van de ‘prolongement du corps miraculeux’, d.w.z. het hanteren van gereedschap van steen en bot en primitieve wapens, veranderde de ontwikkeling van het klimaat. De pandemieën bleken een essentiële factor om het klimaat stabiel te houden.
Het is de overgang van de energiebron “Flow” (windmolens en watermolens) naar “Stock” (brandstof die je kunt opslaan en verhandelen) die dit patroon doorbrak en de gehele economische structuur veranderde.

Creatieve Werkelijkheid op woensdag 31 mei 2023 om 19:30 uur.
Mirages en andere optische verschijnselen
Je ziet niet wat je ziet - terwijl het wel waar is wat je ziet.
otto_huizinga_2016_adriatischezee_2.jpg
20:16 uur noordelijke Adriatische Zee – Verheffing en omgekeerde verdubbeling foto: Otto Huizinga

Sinds de Verlichting gaan de Europese geschiedenis en de werkelijkheidsopvatting uit van een object en een subject. Afhankelijk van waar je staat zie je een andere werkelijkheid. We hebben echter geleerd dat er een objectconstante is, dus ook als je een object maar voor een deel ziet, is het een en hetzelfde object van welke kant je het ook bekijkt. Daar doet het subjectieve standpunt en perspectief niets aan af.
Dat er een objectconstante is, werd niet door iedereen zo gezien. Bijvoorbeeld de Hopi’s dachten dat als je uit een situatie vertrekt naar een ander dorp, dan verdwijnt het dorp waaruit je vertrokken bent. Er lijkt geen stabiele ruimte en geen tijd-continuüm te zijn zoals wij die kennen. Er is wel de werkelijkheid van de menselijke waarneming.
In mijn presentatie over optische verschijnselen met de nadruk op ‘mirages’ blijkt dat als je uitsluitend de werkelijkheid van de waarneming volgt het inzicht van de Hopi’s nog niet zo gek is.
Tegenwoordig hebben we echter ook inzichten over hoe lichtstralen verlopen door de atmosfeer. Daarom kan ik naast het tonen van interessante beelden van verdubbeling, omkering, verwording en verdwijning ook iets zeggen over hoe het kan dat deze dingen in de waarneembare wereld gebeuren.

Toegang lezingen is gratis, maar wel graag even per e-mail aanmelden bij Otto Huizinga om inschatting te krijgen van het aantal toehoorders.

De tentoonstelling en lezingen vinden plaats bij: Het Robson / Stichting Vierkwart; Blekerstraat 165 7513 DT Enschede.
Tentoonstelling is open van vrijdag t/m zondag van 14:30 uur tot 17:30 uur
De lezingen beginnen om 19:30 uur.
16-04-2023 | Agenda_Extra_Info | 3369
© 2024 Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie