Inhoudsopgave Weerspiegel februari 2020

Sneeuwloze winter?
Gaan we het meemaken? De eerste sneeuwloze winter in onze moderne weerhistorie? Op het moment van schrijven zijn de vooruitzichten weinig hoopgevend. Naar mijn weten is het nog nooit voorgekomen dat we in februari nog geen sneeuw hebben gezien. Uitgezonderd dan Zuid-Limburg en delen van België, die deze winter al wel wat sneeuw hebben gehad. De vroegste eerste sneeuw viel op 13 oktober 1975. Die datum herinner ik me nog, omdat ik toen vol verbazing al die sneeuw op de struiken en bomen vol blad zag liggen. Overigens kan de sneeuw nog steeds komen dit jaar: de laatste datum in het voorjaar waarop sprake was van een sneeuwdekdag in De Bilt is 4 mei 1979! Ook dat herinner ik me nog goed.

Ik zat toen op de middelbare school en keek met verbazing naar buiten. In de winter van 1979 is ook mijn passie voor het weer begonnen. Wist je trouwens dat de langste periode met een gesloten sneeuwdek 71 dagen is? In de winter van 1962/1963 lag er een sneeuwdek van 26 december tot en met 5 maart! Dat is toch bijna niet voor te stellen. Ja, sneeuw vind ik nog steeds het mooiste weerverschijnsel. Gelukkig heeft Paul Verheij voor deze uitgave weer een artikel over sneeuwhistorie aangeleverd: ditmaal verhaalt hij over de winter 1851-1852. Kunnen we in ieder geval nog virtueel genieten van sneeuwsituaties.
Verder bijzondere aandacht voor twee artikelen die ons erelid Ad Vermaas heeft aangeleverd over respectievelijk weerhistorie en – hij is er weer! – Natuurvaria, waarbij ijshaar wordt verklaard. Tot slot wijs ik nog op het artikel over zin en onzin van normalen. Begin 2021 gaan we over op nieuwe langjarige gemiddelden: de periode 1991 – 2020 wordt dan de norm. Deze nieuwe ‘normalen’ zijn echter al bij voorbaat kansloos, want die zijn nu al verouderd! De vraag is of dat nu niet anders kan. Willem Hoffmans gaat hier dieper op in. Ik wens een ieder weer veel leesplezier!  

Inzenden kopij
Sluitingsdatum voor het inzenden van kopij voor het maartnummer is 
29 februari. Stuur uw kopij naar 
weerspiegel@vwkweb.nl

ws_2020_02_inhoud.jpg

 • Redactioneel
 • Maandoverzicht december 2019
 • Optische verschijnselen december 2019
 • Seizoensoverzicht: herfst 2019
 • Pilotengaten
 • Natuurvaria
 • Klimatologie
 • Weerhistorie
 • Maand in Beeld
 • Sneeuwhistorie: winter 1851-1852
 • De winter van '63 - deel 3
 • Regio
 • Het weer met een knipoog
 • Weervoorspellingswedstrijd

Leden kunnen deze Weerspiegel hier downloaden
07-01-2013 | WS_Archief_Inhoud | 28
© 2020 Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie