Inhoudsopgave Weerspiegel september 2019

Lustrumcongres

De aanmeldingen voor het Lustrumcongres stromen binnen. We hebben al veel complimenten gekregen voor het programma – dat je op onze website op de homepage aantreft – dus we hebben goede hoop dat deze bijzondere bijeenkomst een groot succes wordt! Wist je trouwens dat er ook fraaie prijzen worden verloot onder de deelnemers? En daar hoef je niets voor te doen: alleen maar te komen! 
Inmiddels is de zomer eind augustus aan zijn toetje begonnen met weer een rij tropische dagen. Nu maar hopen dat we eindelijk weer eens een fatsoenlijke winter krijgen! 
In deze uitgave aandacht voor andere weerfenomenen: zon en onweer. Peter Paul Hattinga Verschure meldt een grote diversiteit aan optische verschijnselen in juli. En samen met Henk Siewert slaan we weer aan het knutselen om eigenhandig zonlicht te kunnen meten. Bijzondere aandacht is er voor Machine Learning voor onweerverwachtingen. Edward Groot heeft het afgelopen half à driekwart jaar voor zijn masterscriptie (Climate Physics, UU) bij het KNMI onderzoek gedaan naar de optimalisatie van kansverwachtingen voor onweer, waarbij de focus op het zomerhalfjaar ligt. In twee artikelen doet hij verslag van de resultaten. Edward doet verder samen met onweerliefhebbers Hans Maassen en Hans Nienhuis verslag van het onweer in de maand juli. Tot slot blikt Klaas Ybema terug naar september 1947, de uitloop van een warme zomer. Genoeg leesvoer dus voor een ieder!


Inzenden kopij
Sluitingsdatum voor het inzenden van het oktobernummer is 22 september.
Stuur uw kopij naar weerspiegel@vwkweb.nlws_2019_09_inhoud.jpg

  • Redactioneel
  • Maandoverzicht juli 2019
  • Optische verschijnselen juli 2019
  • Onweersoverzicht juli 2019
  • Weerhistorie: september 1947
  • Het weer met een knipoog
  • Onweer: machine learning
  • Tijdschriftenrubriek
  • Weerstations Zonlicht (3)
  • Weervoorspellingswedstrijd


Leden kunnen deze Weerspiegel hier downloaden
28-12-2018 | WS_Archief_Inhoud | 28
© 2019 Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie