Impressie Basiscursus Meteorologie

Een indruk van de Basiscursus Meteorologie die werd gehouden in Tilburg.
Tijdens ons Lustrum in 2019 werden de auteurs van het nieuw verschenen cursusboek “Weer en Klimaat Basiscursus Meteorologie” gehuldigd door de voorzitter. Eindelijk - na een jaar lang gewerkt te hebben aan het lesboek door deze auteurs - werd het lesboek “Basiscursus weer en klimaat” aan de bezoekers van het Lustrum gepresenteerd. Er kon worden gestart met de Basiscursus Weer en Klimaat. Er waren veel leden die hadden aangegeven grote interesse te hebben in de nieuw ontwikkelde cursus.
Presentatie Wilfred JanssenJoost Hendriks

Ieder lid van het VWK kreeg een mail in zijn/haar mailbox waarin stond vermeld, dat geïnteresseerden zich konden opgeven voor de cursus. Het inschrijven was begonnen en de mails stroomden bij de voorzitter binnen. Toen volgde er enige tijd stilte. Gedurende deze stille periode werd achter de schermen druk gewerkt. De cursusplaatsen moesten worden gezocht en de circa 40 deelnemers moesten worden ingedeeld. Dat was nog een hele opgave want zij kwamen uit alle windstreken en er moesten daarom een centraal gelegen cursusplaats worden gevonden, zodat er zoveel mogelijk rekening gehouden werd met de reistijd van de cursisten. Na deze tijd van stilte viel er een e-mail in de postvakken van de deelnemers met daarin vermeld de datum van de eerste cursusdag en de data van de vervolglessen. Tevens werd de locatie bekend gemaakt waar de cursus werd gehouden. Mijn cursusplaats was Tilburg en vanuit mijn woonplaats was het 85 kilometer om er te komen. Gelukkig is carpoolen een optie.

Op de eerste avond werden we bij aankomst ontvangen door Hans en Wilfred, mede-auteurs van de cursus. Iedereen werd in de gelegenheid gesteld zich voor te stellen en wat over zichzelf te vertellen, zoals waar zijn specifieke interesse gebied ligt met betrekking tot het weer en waarom hij deze cursus wil gaan volgen. Deze start was een interessant moment, je krijgt een indruk van een persoon en door deze voorstellingsronde zoeken mensen met dezelfde interesse elkaar op. De jongste aanwezige cursist was een telg van ongeveer 12 jaar. Ook hij is erg geïnteresseerd in het weer. Nadat iedereen zich had voorgesteld werd het cursusboek uitgereikt.

weercursusboek_klein.jpg
Het is een prachtig losbladig exemplaar met harde kaft met daarin lessen die verdeeld zijn in 11 hoofdstukken. De onderwerpen die gedurende de avonden worden behandeld hebben een goede logische opbouw van de te behandelen materie. De bedoeling is dat tijdens de cursus, 2 tot 3 lessen worden verzorgd. Tijdens de eerste avond werden de twee hoofdstukken: Introductie atmosfeer en straling, weer en klimaat, verzorgd. De tweede avond de hoofdstukken: Thermodynamica, Globale circulatie, waterkringloop, en Wolken herkennen, de derde avond de hoofdstukken: Neerslag en Buien, Luchtsoorten en klimaat uitgediept, en op de vierde avond kwamen de hoofdstukken Observaties, Weermodellen en Verwachtingen aan bod. Het is tevens de bedoeling dat de cursisten ook thuis de hoofdstukken doornemen die op de betreffende avond worden behandeld en wanneer zij op onduidelijkheden stuitten kunnen er vragen worden gesteld.

Tijdens de vierde avond werd de cursus door de deelnemers geëvalueerd. Uit de evaluatie kwam naar voren dat de cursisten gedurende de 4 avonden veel hadden opgestoken. Ze vonden het een leerzame cursus waarbij de onderwerpen goed werden uitgediept. Sommige onderwerpen kregen van diverse cursisten het predicaat “best pittig”, maar… daar ontkom je soms niet aan. Door de goede begeleiding door Wilfred en Hans werd ook de moeilijkste hobbel in de lesstof weggenomen. Enkele cursisten konden er geen genoeg van krijgen en volgden de cursus twee keer. Een keer door in Tilburg aanwezig te zijn en de tweede keer door de opgenomen lesstof met behulp van een koptelefoon thuis opnieuw te beluisteren.

Jammer(!) dat het (al)weer voorbij is, iedereen keek telkens weer uit naar de woensdagavond. Buiten de les om was het ook interessant om “weergeïnteresseerden” te ontmoeten en met hen van gedachten te wisselen. Verder heerste er gedurende de lessen een gezellige sfeer. Er werden volop vragen gesteld en ervaringen gedeeld. Tussen de lessen door werd er op tijd een pauze ingelast, want 3 uur zitten lijkt een lange zit, maar omdat de lesstof erg interessant was en vol enthousiasme werd gebracht, vloog de tijd.

Een compliment voor de twee heren toe die de lesstof hebben aangereikt. Er was geen vraag te moeilijk voor Hans en Wilfred. Iedereen kreeg naar volle tevredenheid antwoord op zijn gestelde vraag. Hans en Wilfred beheersten de lesstof zo goed dat het lesgeven hen goed afging; het liet niets te wensen over. Duidelijk en gefaseerd werd de materie behandeld. Dit was bij sommige hoofdstukken wel nodig. Als oud-docent mag ik zeggen dat ook de didactische kwaliteit van Hans en Wilfred niets te wensen overliet. Kortom: Een “dijk” van een cursus met goede begeleiding, een echte aanrader. Namens de cursisten bedank ik Wilfred en Hans.

Pssst…. De koffie met koek waren gratissmiley_knipoog.jpg.


Joost Hendriks


VWKweb-2679


18-03-2020 | WS_Vrij_Diversen | 2679
© 2020 Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie