Korte kennismaking met de sprekers

Toonaangevende sprekers op Lustrumcongres
De Lustrumcommissie van het VWK Lustrumcongres is verheugd dat diverse toonaangevende weer- en klimaatdeskundigen zich bereid hebben getoond een presentatie te geven tijdens het congres. Zo vervult meteoroloog en weerpresentatrice Amara Onwuka de rol van dagvoorzitter. Maar ook poolreiziger en klimaatjournalist Bernice Notenboom geeft acte de présence, alsmede meteoroloog, klimaat- en duurzaamheidsspecialist Reinier van den Berg en diverse andere spraakmakende sprekers. Tevens zijn er bijdragen van drie VWK-leden, waardoor ook onze eigen vereniging actief deelneemt aan de presentaties. Wil je weten welke sprekers allemaal deelnemen?

amara_onwuka_small.jpg Amara Onwuka
Meteoroloog en weerpresentatrice, zij was tot voor kort één van de vaste weergezichten van RTL en daar presenteerde ze met veel passie en plezier, veelal live, het weer voor Buienradar, het Ontbijtnieuws, RTL Z, Editie NL en RTL Nieuws.
Begin 2019 werd aangekondigd dat Amara overstapt naar Talpa en momenteel ontwikkelt ze een nieuw weerprogramma met Dennis Wilt voor SBS. In 2015 won ze Expeditie Robinson.
reinier_vd_berg_small.jpg
Reinier van den Berg
Vanaf 1989 presenteerde hij regelmatig het weer op televisie en vooral via RTL werd hij zo een bekende Nederlander.
Hij klom steeds vaker op het podium om mensen deelgenoot te maken van het mooie vakgebied weerkunde. Als tornadojager bracht hij mensen op het puntje van de stoel. Hij schreef ook 5 boeken. De inhoud van zijn lezingen verschoof geleidelijk van weer naar klimaat. Uiteindelijk kwam het accent geheel te liggen op de impact van het snel veranderende klimaat op aarde. En in het verlengde daarvan de vraag, wat we er als mensheid nog tegen kunnen doen. Zo werd hij uiteindelijk duurzaam ondernemer met een brede kennis over duurzame technologie.
bernice_nootenboom_small.jpg Bernice Notenboom
Zij gaat op extreme expedities om het veranderende klimaat een gezicht te geven. Dat heeft ze gedaan op de Noord- en Zuidpool, Groenlandse ijskap, Mount Everest en in Siberië en Afrika. Ze laat zien wat de gevolgen van de klimaatverandering zullen zijn voor mens, dier en planeet. Daarom geeft ze lezingen voor bedrijven, op congressen, in musea en op scholen.
Ze schrijft ook boeken, artikelen in kranten en tijdschriften, en maakt televisieseries en documentaire films.
Haar nieuwste boek, Arctica, ligt nu in de winkel.
martijn_steenstra_small.jpg Martijn Steenstra
Is adviseur en werkt binnen advies- en ingenieursbureau Sweco aan beleid en inrichting van klimaatbestendige steden in Nederland en daarbuiten. Met een achtergrond in de ruimtelijke ordening en watermanagement analyseert hij de impact van klimaatverandering op onze steden en adviseert hij gemeenten over zowel beleid als ontwerp van nieuwbouw en herinrichtingslocaties.
Martijn is de ontwikkelaar van zowel de Climateapp waarmee adaptatiemaatregelen kunnen worden geselecteerd als van het label voor klimaatadaptatie Staat van je Straat.
joeri_meliefste_small.jpg Joeri Meliefste
Werkt als adviseur leefbare stad bij Sweco. In deze rol adviseert hij diverse opdrachtgevers op het gebied van klimaatadaptatie en groen in de stad. Hij combineert zijn wetenschappelijke achtergrond als landschapsarchitect (afgestudeerd aan Wageningen Universiteit) met zijn opgedane werkervaring bij GWW-aannemers. Voor Sweco adviseert hij opdrachtgevers over de groene en civieltechnische inrichting van de openbare ruimte. Daarbij is klimaatadaptatie een belangrijke sturende factor.
Persoonlijk gelooft hij in de belangrijke bijdrage die stedelijk groen heeft in het geluk en gezondheid van mensen.
lisette_klok_small.jpg Dr. ir. Lisette Klok
Zij is onderzoeker en docent Klimaatbestendige Stad aan de Hogeschool van Amsterdam. Binnen het lectoraat Water in en om de Stad onderzoekt zij de gevolgen van klimaatverandering voor de stad en hoe steden klimaatbestendig ingericht kunnen worden. Daarbij gaat het om praktijkgericht onderzoek op het gebied van hitte, wateroverlast en droogte.
Op dit moment richt het onderzoek zich vooral op de vraag hoe steden hittebestendig ingericht kunnen worden en wat effectieve hittemaatregelen zijn. Als docent geeft Lisette les aan studenten van Built Environment, begeleidt zij afstudeerstudenten en is zij medeverantwoordelijk voor de minor ‘De klimaatbestendige Stad’.
michiel_vd_broeke_small.jpg Prof. dr. Michiel van den Broeke
Hij doet onderzoek naar de invloed van het klimaat op de grote ijskappen van Groenland en Antarctica en de gevolgen daarvan voor onder meer de zeespiegel. Hij doet dit door een combinatie van meten en modelleren, waarbij hij op beide fronten belangrijke bijdragen aan het vakgebied levert. Zo introduceerde hij het gebruik van satellietdata en vergrootte hij de kennis van de atmosferische fysica.
Zijn onderzoek staat internationaal hoog aangeschreven. Michiel is hoogleraar aan de Universiteit Utrecht.
stefan_jak_small.jpg Stefan Jak
Is al heel veel jaren actief lid van de VWK en werkt aan de implementatie van de Omgevingswet bij ProRail. Daarnaast is hij met een aantal collega’s al een aantal jaren bezig om de effecten van de klimaatverandering op het spoorsysteem in kaart te brengen. Het zijn vooral de (toenemende) extremen die het spoorsysteem beïnvloeden, zoals zware buienpieken, onweer en windstoten. Maar ook verdroging en toenemende hittestress op het spoor, in de treinen en bij de stations zijn serieuze aandachtspunten.
Een methodiek is ontwikkeld om bij nieuwe projecten gelijk rekening te houden met deze aspecten (klimaatadaptatie).
pieter_boussemaere_small.jpg Pieter Boussemaere
Hij is auteur en docent geschiedenis & klimaat aan de Vives Hogeschool in Brugge. Hij is al jaren een veelgevraagd spreker en fungeert geregeld als adviseur (onder meer voor Europese Commissie & Vlaamse Overheid omtrent klimaateducatie).
In 2018 verscheen zijn recentste boek Tien klimaatacties die werken (Standaard Uitgeverij, 2018). Daarin vertrekt hij van de naakte feiten.
Vrij van ideologisch of politiek getouwtrek biedt hij tien individuele acties die wetenschappelijk onderbouwd zijn en echt werken.
nico_wissing_small.jpg Nico Wissing
Hij is oprichter van Studio Nico Wissing en mede-eigenaar van NL Greenlabel en GreenM2. Nico is al meer dan 35 jaar actief als tuin- en landschapsontwerper. Hij wordt door velen gezien als ‘Groene Visionair’. Door zijn geheel eigen kijk op het vakgebied ‘de mens in balans te brengen met de natuur’, ‘gebouwen te gast te laten zijn in het landschap’ en gebruik te maken van zoveel mogelijk aantoonbare, duurzame materialen, wordt hij in binnen- en buitenland met grote regelmaat gevraagd voor adviezen, ontwerpen of lezingen.
Onder zijn ontwerpen valt onder andere de Vredestuin voor de Gardening World Cup 2010 in Nagasaki, waar hij de kampioenstitel won, World’s best designer.
Samen met Lodewijk Hoekstra startte hij NL Greenlabel, een officieel, door de overheid erkend duurzaamheidslabel voor producten, materialen en planten, maar ook tuinen, terreinen en gebieden. NL Greenlabel is tevens een netwerkorganisatie waar meer dan 200 duurzame bedrijven uit de sector bij aangesloten zijn.

frank_de_groot_small.jpg Frank de Groot
Hij is sinds 1979 weeramateur, aangestoken door de legendarische winter in dat jaar. Frank is actief VWK-lid, hoofdredacteur van de Weerspiegel en ook forumdeelnemer bij Weerwoord.be. Voor dit forum organiseerde hij tweemaal een weerdag bij MeteoGroup in Wageningen.
In 2014 was hij voorzitter van de lustrumcommissie die in Utrecht het 40-jarige lustrumcongres van VWK organiseerde. Dit jaar is hij wederom voorzitter van de lustrumcommissie.
jordi_huirne_small.jpg Jordi Huirne
Hij is lid van de VWK en mediameteoroloog bij MeteoGroup. Voor het blad Weerspiegel van VWK verzorgt hij al lange tijd de rubriek ‘Op bezoek bij’, waarbij VWK-leden vertellen over hun weerhobby. Hij is samen met andere VWK-leden bezig met een weercursus, speciaal voor de VWK.
Jordi is misschien wel de grootste ‘weergek’ in Nederland en groeide op bij een boerderij in het Achterhoekse Ruurlosebroek. Daar begon zijn liefde voor (extreem) weer snel te groeien. Inmiddels staat er al 10 jaar een professioneel weerstation in de wei van zijn vader.
Jordi heeft Land- en Watermanagement gestudeerd in Velp, in de loop van zijn studie richtte hij zich op Hydrologie en vervolgens op Meteorologie. Daarvoor heeft hij een klein jaar op de Universiteit in Wageningen gezeten, liep hij stage bij het KNMI en in de Filipijnen.
Hij studeerde in 2016 af bij Weeronline en maakte in 2018 de overstap naar MeteoGroup.15-07-2019 | Vereniging_Lustrum | 2540
© 2020 Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie