Meetopstelling

Om metingen goed te kunnen verrichten is het van belang te bepalen wat het doel is van de metingen. Metingen in een stedelijke omgeving geven natuurlijk heel ander resultaat dan metingen in het open veld (een weiland). Dit zijn duidelijke voorbeelden hoe de omgeving van invloed is op het resultaat. Toch kunnen steden of bossen een deel van de metingen beïnvloeden en daarom is de opstelling en de beschrijving van een station van belang.
Voorbeeld station met een half open ligging

25-01-2015 | Achtergrond_Diversen | 1403
© 2020 Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie