Einde van de klassieke maandinzendingen

Na bijna 20 jaar Excel tabellen met dagelijkse waarnemingen komt daar per juli 2018 in deze vorm een einde aan.
De eerder ingezonden gegevens blijven voor leden beschikbaar op de website en visuele vorm en in de bekende Excel bestanden.
Het onregelmatig inzenden van de gegevens, waardoor stations voor het seizoenoverzicht moeten ontbreken, draagt niet bij om dit te blijven doen.
De mogelijkheden die de (website)techniek ons biedt en het feit dat de meeste inzenders inmiddels ook een automatisch weerstation bezitten heeft het aantal inzendingen sterk doen teruggelopen (ongeveer 10). Deze trend was al enige jaren aan de gang en begin 2017 is besloten te gaan stoppen met de tabellenoverzichten en de publicatie hiervan in de Weerspiegel en alle energie te steken in het Sylphide project met meer dan 100 automatische weerstations (AWS).

Het succes van het Sylphide project en de dynamische mogelijkheden voor tabellen, grafieken en kaarten op de website zijn het resultaat van de huidige technische mogelijkheden. Het is bovendien ondoenlijk om al deze informatie in de Weerspiegel te tonen; iedereen wil natuurlijk ook zijn / haar eigen gegevens dan kunnen zien.
Het overzicht van de Sylphide presentatievormen en er zijn meer mogelijkheden. Vragen, wensen of suggesties kunnen gestuurd worden naar de Sylphide Helpdesk.

19-07-2018 | WS_Rubriek_Klimatolo | 1318
© 2020 Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie