Sinds 1974
Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie

De laatste weerflitsen

 • 23:01
  Eesveen
  8°C
  (8/8) Geheel bewolkt
 • 20:52
  Sluis
  7,7°C
  (8/8) Geheel bewolkt
  Windrichting: ZZW
  Windkracht: 6 = Krachtige wind
 • 19:14
  Clinge
  8,2°C
  (8/8) Geheel bewolkt
  Windrichting: ZZW
  Windkracht: 3 = Matige wind
Advertenties
Weerspecialist Bakker & Co Het magazine voor weerliefhebbers Weerhuisje

03-02-2014 Stormwaarschuwingsdienst 150 jaar

Dit jaar bestaat de wind- en stormwaarschuwingsdienst (WSWD) 150 jaar en is daarmee één van de oudste, misschien wel de oudste, meteorologische waarschuwingsdienst in Europa, misschien wel in de wereld. De dienst werd opgericht door de oprichter en toenmalig hoofddirecteur van het KNMI C. H. D.  Buys Ballot.

‘ Uwe Excellentie heeft in het begin van dit jaar 1864 toegegeven aan het verlangen van den handel, om stormsignalen te doen invoeren’ schrijft Buys Ballot in het jaarverslag 1863-64 van het KNMI aan de minister van Binnenlandse Zaken. Hij schrijft verder:’ …een maatregel, die door velen wordt toegejuigt en die door Zijne Excellentie den Minister van Marine ook krachtig en welwillend is ondersteund. Het is den heer Krecke opgedragen, en het is eene werkzaamheid van zeeromvattenden aard en geen gering gewigt, om, als het Z Ed. uit de waarnemingen voorkomt dat er gevaar is voor storm, de zeeplaatsen, die zich met het verzoek daartoe aan Uwe Excellentie hebben gewend, te waarschuwen.

 

Buys Ballot geeft hier alle eer aan de minister, maar het was in feite een voorstel van hemzelf die door de minister werd omgezet in een regeringsmaatregel.

 

Het moeizame begin.
De uitvinding van de telegraaf rond het midden van de negentiende eeuw was belangrijk voor de meteorologie. Dankzij dit communicatiemiddel werd het voor het eerst mogelijk om snel meteorologische waarnemingen uit te wisselen. Door het bestuderen van deze waarnemingen kon Buys Ballot voor het eerst het verband leggen tussen luchtdruk en wind.

 

In 1857 publiceerde hij, na een onderzoek van vijf jaar, zijn beroemd geworden Wet van Buys Ballot. Hij doet dat in de oktobervergadering van de Koninklijke Academie van Wetenschappen in Amsterdam.
Uit het verslag van deze vergadering blijkt dat Buys Ballot niet alleen een wetenschapper is, maar ook iemand die denkt aan praktische toepassingen. Hij geeft in deze vergadering al aan dat het luchtdrukverschil tussen de vijf waarneemstations in Nederland iets kan zeggen over de te verwachten wind en dat het wenselijk zou zijn om die luchtdrukwaarden naar de havens te seinen waar ‘deskundigen’ deze informatie zouden kunnen vertalen naar een windwaarschuwing.

 

‘ …Dit maakt het wenschelijk, dat de zeehavens des morgens telegraphische tijding ontvangen uit Groningen en Maastricht aangaande den barometerstand, om de kennis der gelijktijdige standen toe te passen en de schepen daarvan kennis te geven, opdat zij daaruit een waarschuwing te meer ontleenen tegen een op handen zijnden storm...’

 

De telegraaf is voor hem dus niet alleen een middel om waarnemingen te ontvangen, maar ook om weersinformatie te versturen. In het begin stond Buys Ballot nog al sceptisch tegenover het gebruik van de telegraaf in de meteorologie, maar nu is hij helemaal om.
Hij werkt dit idee uit in een voorstel aan de minister. Op publicatieborden in zeehavens moest in een tabel de barometerafwijkingen van hun normaalwaarden van de vier hoofdstations worden vermeld. De grootte van het luchtdrukverschil en uit welke richting dit verschil het grootst was kon hieruit worden afgeleid. Het luchtdrukverschil zou iets kunnen zeggen over de kans op harde wind, en de richting van het luchtdrukverschil over de richting van de harde wind.

 

Op 1 juni 1860 werd hiermee begonnen, jammer genoeg net te laat voor de verschrikkelijke Pinksterstorm. Op 27 en 28 mei, Pinksteren, stormde het. Veel schepen vergingen voor de kust van Scheveningen, o.a. het Engelse stoomschip Theresia. Er verdronken ook 32 Scheveningse vissers.

 

 juni 1860 is een belangrijke datum voor het KNMI. Vanaf die dag verstuurde het KNMI dagelijkse ‘ weerberichten’ . Wel moesten de ontvangers op grond van de barometerafwijkingen zelf hun conclusies trekken.
Deze oplossing voldeed niet echt. In het jaarverslag van 1862-1863 schrijft Buys Ballot:
‘Het college Zeemanshoop (de zeevaartschool) te Amsterdam heeft dan ook mij te kennen gegeven, dat men in Amsterdam bepaaldelijk mededeeling van de telegraphische seinen wenschte, dat men het op prijs zou stellen indien daaruit door het Instituut zelf waarschuwingen werden afgeleid en dit niet meer aan de deskundigen in de zeehaven werd overgelaten”

Buys Ballot heeft deze kritiek ter harte genomen en een nieuw voorstel aan de minister gedaan, dat in 1864 als maatregel werd ingevoerd.
De waarschuwingen nieuwe stijl werden per telegram naar de havens van Vlissingen, Hellevoetsluis, Nieuwediep, Amsterdam, Harlingen, Rotterdam en Zierikzee gezonden.
Aan seinpalen werden de seinen gehesen die door Admiraal Robert Fitz Roy, de directeur van de Engelse weerdienst in Engeland gebruikt werden

U kunt verder lezen op: Kenniscentrum KNMI

Wereld_Nieuws_2014
 • 19/1 20:33 John:
  Eerste tienplusser qua temperatuur en neerslag in 2021 hier in Oss.
 • 19/1 19:17 Gert:
  IJsselmuiden 12.5
 • 19/1 17:06 John:
  In Rijen 9 mm tijdens donker, nog 4,5 mm tijdens daglicht erbij. Vanmiddag goeddeels droog.
 • 19/1 15:20 Pieter:
  Langdurige (mot) regen levert 18 mm op, wel zacht en veel wind
 • 19/1 13:17 Hans:
  11 mm nu in het enschedese en de temp is opgelopen naar 7.7 graden. De verzachting komt er duidelijk in..
 • 19/1 12:44 Jurgen:
  Met precies 10.0 graden is de 1e januari 10plusser een feit. 17 mm regen tot nu toe in het Dordtse.
 • 19/1 11:50 Erik:
  Alweer 8,5C, veel wind en veel regen (15,8mm sinds gisterenochtend). De grondwatertekorten worden verder aangevuld.
 • 19/1 11:27 Frank:
  In Zaandam.zw, somber en regenachtig en winderig, temperatuur bijna dubbele cijfers en tot op heden 16 mm regen, inderdaad herfstweer Ko maar heerlijk?????
 • 19/1 09:57 Ko:
  Heerlijk herfstweertje! Wind en regen, vannacht al maar ook vanochtend. Nog steeds goed en welkom voor de natuur.
 • 19/1 07:47 Jurgen:
  Bulderende wind en striemende regen in Dordt. 9mm over de afgelopen nacht. Januari lijkt een natte maand te gaan worden, zeker met de vooruitzichten ..
 • 19/1 07:13 Hans:
  Enschede-W: volop regen bij 4.5 graden. Sinds middernacht 1.8 mm maar dat zal nog wel meer worden inclusief de temp.
 • 18/1 17:39 Jurgen:
  Ook hier in Dordrecht waterkoud weer bij 6 graden. Nu een paar buitjes. Het is wachten op de zachte lucht die komen gaat...
 • 18/1 13:39 Hans:
  Smal regenbandje stelde weinig voor hier in het enschedese. 5.2 graden en dus wat waterkoud hier..
 • 18/1 11:39 Dick:
  Woudenberg geheel bewolkt en droog. Wel waterkoud nog.
 • 17/1 22:58 Hans:
  Enschede-W: De temp is in de avond opgeklommen tot 5.2 graden (nu weer wat dalend) en ik kon over het etmaal (incl gesmolten sneeuw) 4.2 mm aftappen. Vanmorgen nog sneeuw, natte sneeuw, regen, zelfs wat ijsregen. Gebroken sneeuwdekje van 2.5 3 cm verdween vrij snel.
 • 17/1 19:58 Jurgen:
  Fraaie dag met open luchten, een paar buien en bij maximaal 7 graden was de sneeuw al vr het middaguur weggedooid...
 • 17/1 18:06 Gerben:
  Behoorlijk wat regen nu!
 • 17/1 17:31 Pieter:
  Een dag met zon ,maar ook een paar buien na 3 mm ontdooide sneeuw nog 3 mm buiige regen Max 7 C , Nu helder snel dalend 4 C.
 • 17/1 10:23 John:
  Vogels fluiten, de zon schijnt, de laatste restjes sneeuw in het gras verdwijnen. Als ik niet beter wist zou ik denken dat maart is begonnen.
 • 17/1 09:40 Hans:
  Enschede-W: een gebroken dekje van 2, hier en daar 3 cm vanmorgen en zojuist viel nog wat lichte sneeuw bij 0.4 graad. Snel een paar foto's nog gemaakt want wanneer zien we dit weer???
 • 17/1 09:36 Pieter:
  Hier alleen nog sneeuwrestjes op grasvelden, autoruiten enz , het is al weer 2,8 C
 • 17/1 09:16 Ko:
  Nog wat kleine sneeuwresten, dat was het voorlopig weer. Maar super dat het er even was!
 • 17/1 00:00 Bonne:
  In Grou 2 cm sneeuw
 • 16/1 23:52 Hans:
  De nieuwe pluim lijkt wat op een bergetappe in de Tour de France....
 • 16/1 23:51 Hans:
  Enschede-W: 2.5 cm gebroken sneeuwdek en tot laat op zaterdagavond lichte tot matige sneeuwval. Uiteindelijk -0.5 graad. Toch nog wat...
 • 16/1 23:47 Jaap:
  Hier, De Bilt, lichte sneeuw na 15 30u. In de loop van de avond werd het weer droog. Niet veel meer dan 1 cm gevallen. Kort wintertje.
 • 16/1 22:29 Frank:
  In Zaandam 2,5 cm sneeuw
 • 16/1 22:23 Bert:
  In Eerbeek 1 cm op de grond en 2 cm elders
 • 16/1 22:17 Piet:
  Hier in Boven Hardinxveld 1.5 cm sneeuw tussen 15 en 19 uur temperatuur -0.4 loopt langzaam op en dooi nadert
 • 16/1 21:33 John:
  Oss 2 cm sneeuw.
 • 16/1 21:28 Jurgen:
  De dooigrens nadert hier in Dordrecht alweer snel. Momenteel -0.2 Morgenochtend zal er niet veel meer van de sneeuw over zijn...
 • 16/1 20:14 Ted:
  Om 19 uur droog geworden. Sneeuwdek 0,9 centimeter.
 • 16/1 19:50 Sjoerd:
  In Rijswijk ZH uiteindelijk een laagje van 1 cm.
 • 16/1 19:31 Bert:
  In Eerbeek sneeuwt het vanaf 17 uur meestal licht, zelden matig
 • 16/1 19:24 Hans:
  Sinds 18.30 lichte tot matige sneeuwval met kleine vlokken. Lichte witvorming komt op gang maar nog niet op stoepen en straten. Temp 0.8
 • 16/1 19:19 Pieter:
  Purmerend 2 cm sneeuw en het sneeuwt nog steeds
 • 16/1 17:58 Ted:
  Sneeuw is niet zuiver. Temperatuur nu (17.37 uur) -0,7 Grondtemperatuur -0,2 graden. Sneeuwvloktwemperatruur 0,3 graden. Vlokverhouding droog/nat 44 om 56%. Doordat de sneeuw zelf boven nul is, is de sneeuwdek een stumperige 0,7 cm. 40 jaar terug had dit een dik pak sneeuw geweest.
 • 16/1 17:48 Julien:
  Even na 14 u sneeuwval; Eerst licht, dan matig en de hele namiddag aangehouden meestal licht met nu een 3 tal cm in de tuin. Ook temp daling naar beneden het vriespunt. Een witte wereld in dit nieuwe jaar 2021 voor Bonheiden gelegen 15 km ten noorden van het beroemde dorp WERCHTER met zijn zomerfestivals
 • 16/1 17:32 Herman:
  Wouw, einde sneeuwval 17:30 sneeuwdek slechts 1 cm. .,
 • 16/1 17:07 Kees:
  Amsterdam wrdt wit. Alleen de straat wil niet vlotten.
 • 16/1 17:04 Jurgen:
  Sneeuw lijkt hier al over het hoogtepunt heen in Dordt. Toch een mooi laagje op bomen en het gras. Net op tijd om het op de foto vast te leggen. 1 cm ongeveer..
 • 16/1 17:04 Erik:
  Het motsneeuwt al een poosje in Bennekom en de daken en tuinen worden een beetje wit. Maar het overtuigt allerminst. Dat moet nog een keer beter deze winter.
 • 16/1 17:04 Piet:
  Sinds 15 uur meest lichte sneeuwval temperatuur gedaald van +1.8 naar_0.7 wind zzo 4bft sneeuwdek ruim 1cm
 • 16/1 16:39 Hans:
  Sneeuw in Ede-Zuid bestaat blijkbaar nog, bij temp ca. vriespunt, natte bol < 0.
 • 16/1 16:13 Pieter:
  Sneeuw hecht nog niet aan het wegdek omdat de wegdektemperaturen lagen in bijna heel Nederland boven het vriespunt lagen of nog liggen , pas als het langer door sneeuwt wordt de grond ook kouder
 • 16/1 15:53 Sjoerd:
  Schuurdaken, gras en auto's worden wit. Op stoep en straat blijft het niet echt liggen in Rijswijk ZH.
 • 16/1 15:51 Pieter:
  Temperatuur gezakt van 3 naar 0 C en het wordt langzaam witter
 • 16/1 15:40 Gerard:
  Matige sneeuw in Schoorl, net als bij Ted in de Zaanstreek, grastemperatuur -0,3, zuiden wind. Sneeuwhoogte 1 cm.
 • 16/1 15:24 Ted:
  Matige sneeuw. Situatie 15.05 uur. Temperatuur -0,7 graden. Grondtemperatuur 0,7 graden sneeuwvloktemperatuur 0,6 graden. Vlokverhouding droog/nat 28 om 72%. Sneeuwdekvorming zal slecht toenemen omdat de sneeuw te nat is.
 • 16/1 15:16 Ko:
  Ook Breda sneeuwt het! Het begint zelfs te blijven liggen op grasvelden en daken.
Bekijk het archief
Wo 20 januari 2021
Bezoekers online
Er zijn 9 leden aanwezig: Adrie, Bart, Bert, Dirk, Gerben, Hans, Richard, Stefan, Wilko
Inloggen