Het weer met A3

Koud. Eerst plaatselijk mist
Er is weinig stroming in onze omgeving. De dag begint plaatselijk met mist en het vriest op veel plaatsen licht. In de middag zijn er zonnige perioden, maar het oplossen van mist of lage bewolking is wel onzeker. In het noordelijk kustgebied is een enkele winterse bui mogelijk. De maxima liggen tussen 1 °C in het oosten en 3 °C aan de kust.  Als de mist lang blijft hangen komt de temperatuur niet of nauwelijks boven nul.

Hoogtetrog boven Midden-Europa 
De komende week hebben we te maken met een grootschalig lagedrukgebied of hoogtetrog boven West- en Midden-Europa. Op de Atlantische Oceaan ligt vaak een hoog.

Lagedrukgebieden trekken over Frankrijk en Duitsland oost- tot noordoostwaarts. Wij verkeren soms onder invloed van secundaire, kleinschalige lagedrukgebieden in de koude lucht boven het Noordzeegebied. Ook vrijdag rustig is het rustig weer met 's nachts lichte, plaatselijk matige vorst en overdag temperaturen iets boven nul. Als in de nacht mist ontstaat die maar langzaam oplost blijft de temperatuur rond of plaatselijk zelfs iets onder nul. Zaterdag en zondag zijn er perioden met zon. 's Nachts vriest het licht tot matig, overdag is het iets boven nul. Zondag is vooral aan de kust een winterse bui mogelijk. 

Toenemende kans op inzettende zonale stroming

Na het weekeinde komt er in een toenemend deel van de EC2912 Eps Leden een zuidelijke tot zuidwestelijk stroming en wordt het geleidelijk minder koud. In steeds meer Leden komt er een (zuid)westcirculatie en wordt het zacht en wisselvallig. In uiteindelijk ongeveer 20% van de Leden wordt/blijft het winters, soms onder invloed van een Scandinavisch hoog.Lange termijn
In de 46-daagse EC Eps Uitvoer is tot en met de eerste decade van december een sterke hogedrukanomalie zichtbaar boven de noordoostelijke Atlantische Oceaan. Tegelijk ligt de westcirculatie veel zuidelijker dan gebruikelijk (NAO- patroon). Vaak ligt er een sturend lagedrukgebied boven het Midden-Europa of het Oostzeegebied. Tot en met de eerste decade van december is het duidelijk kouder dan normaal. Daarna is er een sterke tendens tot zuidelijke stromingen. Er is dan ook weer een grote kans op bovennormale neerslag. De kans op bovennormale temperaturen is dan ook groter dan normaal. Na de kerstdagen zijn de afwijkingen van het gemiddelde stromingspatroon klein.Sat 25 Nov 2023 00 UTC 

 

Laatst aangepast: 29 november 22:50 uur l.t. 

Deze informatie wordt verstrekt op persoonlijke titel.

Niet meer wachten op de Weerspiegel voor de beschrijvingen van het verleden weer?
Er is een groeiend archief met actuele beschrijvingen van het verleden weer voorzien van Loops van Analyses en andere kaartjes.

Cesar Observatory te CabauwCabauw
Het onderzoeksterrein Cabauw ligt in de provincie Utrecht in de buurt van Lopik en IJsselstein, bij de Lek.
Hier wordt onderzoek naar de atmosfeer gedaan door het Ruisdael Obervatorium, een samenwerkingsverband van het KNMI, RIVM, TNO en de universiteiten TUD, RUG, VU, UU, WUR. Daarnaast participeren diverse andere internationale onderzoeksinstellingen.
Naast Cabauw zijn er meetlokaties in Lutjewad, Loobos, Veenkampen, Amsterdam en Rotterdam.

De actuele metingen van Cabauw zijn weer grafisch toegankelijk gemaakt door Ben Lankamp.

De 212 meter hoge meetmast is op 24 augustus 1970 operationeel geworden.
De Cabauw foto en film historie van de bouw, instrumenten zijn te zien op het KNMI Cabauw (Archief).s

27-01-2014 | Nieuws | 1047
© 2023 Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie