Het weer met A3

Lagedrukgebied trekt over Nederland
De stroming is westelijk. Een lagedrukgebied trekt langzaam over het midden van Nederland oostwaarts. Daardoor is er veel bewolking met perioden met regen. In het zuiden valt de meeste neerslag, ongeveer 20 mm. De maxima liggen rond 12 °C.

Overgang naar hogedrukweer, kouder

In het weekeinde komen we onder invloed van een hogedrukgebied dat zich boven het Noordzeegebied vormt. In de loop van volgende week verplaatst dit hoog zich noordwaarts. Het leidt tot een blokkade. De kans op neerslag neemt af naar ongeveer 20%, ook neemt de kans op bovennormale temperaturen af naar ongeveer 20% omdat in een groot deel van de Leden de stroming noord tot oost wordt. De kans op vorst in de nacht ligt dan ook weer rond 25%. In een naar ongeveer 30% toenemend deel van de  Leden komen er weer cyclonale invloeden met af en toe regen. Dit is minder dan in de Uitvoer van vorige runs. Dit zijn meestal storingen die aan de oostkant van de blokkade zuidoost- tot zuidwestwaarts trekken. Het blijft in de meeste Leden eerst aan de koude kant, maar na het weekeinde van 7 april neemt de kans op koud weer duidelijk af.

Lange termijn 
In de EC0327 lange termijn Eps Uitvoer is tot en met half april een geleidelijk in sterkte afnemend signaal voor noordelijke hogedruk. Na half april zijn de afwijkingen van het klimatologisch gemiddelde stromingspatroon klein. De temperatuurverdeling wijkt weinig af van het (model)gemiddelde. Tot en met de tweede decade van april is de kans op benedennormale neerslag groter dan de klimatologische verdeling.

Mon 27 Mar 2023 00 UTC

 

 

Laatst aangepast: 31 maart 01:10 uur l.t.

Deze informatie wordt verstrekt op persoonlijke titel.

Niet meer wachten op de Weerspiegel voor de beschrijvingen van het verleden weer?
Er is een groeiend archief met actuele beschrijvingen van het verleden weer voorzien van Loops van Analyses en andere kaartjes.

Cesar Observatory te CabauwCabauw
Het onderzoeksterrein Cabauw ligt in de provincie Utrecht in de buurt van Lopik en IJsselstein, bij de Lek.
Hier wordt onderzoek naar de atmosfeer gedaan door het Ruisdael Obervatorium, een samenwerkingsverband van het KNMI, RIVM, TNO en de universiteiten TUD, RUG, VU, UU, WUR. Daarnaast participeren diverse andere internationale onderzoeksinstellingen.
Naast Cabauw zijn er meetlokaties in Lutjewad, Loobos, Veenkampen, Amsterdam en Rotterdam.

De actuele metingen van Cabauw zijn weer grafisch toegankelijk gemaakt door Ben Lankamp.

De 212 meter hoge meetmast is op 24 augustus 1970 operationeel geworden.
De Cabauw foto en film historie van de bouw, instrumenten zijn te zien op het KNMI Cabauw (Archief).

27-01-2014 | Nieuws | 1047
© 2023 Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie