Sinds 1974
Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie

De laatste weerflitsen

 • 00:07
  Eesveen
  10,3°C
  (5/8) Half bewolkt
 • 20:50
  Sluis
  14,3°C
  (7/8) Zwaar bewolkt
  Windrichting: WZW
  Windkracht: 3 = Matige wind
 • 19:54
  Clinge het Zeegat
  16°C
  (7/8) Zwaar bewolkt
  Windrichting: WZW
  Windkracht: 1 = Zwakke wind
Advertenties
Weerspecialist Bakker & Co Het magazine voor weerliefhebbers Weerhuisje

WMO Bulletin (CH)

WMO Bulletin is het officiële tijdschrift van de World Meteorological Organization (WMO) dat sinds 1952 wordt uitgegeven. Het verschijnt twee keer per jaar. Het tijdschrijft is in het Engels en vooral voor lezers die aangesloten zijn bij de WMO die 191 landen telt. Doel is om de lezers te inspireren op het gebied van weer, klimaat en water.

WMO Bulletin 2016, vol. 65 (2)

WMO Bulletin, 2016, vol 65 (2)

 • Het lijkt wel of het weer in de wereld wilder en ook vreemder wordt. Heeft het te maken met de door de mens veroorzaakte klimaatverandering? Als dat zo is dan moet er duidelijk gecommuniceerd worden over het verband tussen (on)natuurlijke rampen en klimaatverandering. En dat gebeurt als volgt (8).
 • De integratie van meteorologische dienstverlening voor het vervoer over land is een van de grootste uitdagingen van het National Meteorological and Hydrological Service (NMHSs). En hoe dat in zijn werkt gaat kun je hier bekijken (6).
 • De zogenaamde Weather Enterprise is een gevestigde en succesvolle onderneming, waarbij zowel publieke als private partijen met elkaar samenwerken. Doel is om meer nauwkeurige en betrouwbare weersverwachtingen te maken (6).
 • Het IPCC is een organisatie van de WMO die zich helemaal richt op klimaatverandering en wat de gevolgen ervan kunnen zijn. De IPCC heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het Akkoord van Parijs (COP21) waarbij afgesproken is dat de wereldtemperatuur naar beneden moet, inclusief de uitstoot van broeikasgassen. J. Lynn en W. Zabula van het IPCC onderzoeken hoe zij kunnen helpen bij het uitvoeren van COP21 (2).
 • In 1996 werd de Global Water Partnership (GWP) opgericht met als doel te onderzoeken hoe water het best gebruikt kan worden in alle economische sectoren in relatie tot klimaatverandering. Je leest hier hoe dat in die 20 jaar is gegaan (4).
 • Op 7 oktober 2014 werd de Japanse satelliet Himawari-8 gelanceerd. Het was de eerste van een nieuwe generatie van meteorologische satellieten die in de periode 2015-2021 gebruikt zullen worden. Hierdoor kan nu de Azië-Pacific regio in beeld gebracht worden en dat geeft veel voordelen. De WMO en de Japanse weerdienst hebben de krachten gebundeld en zijn samengegaan in dit HimawariCast Project (4).
 • Het beheer van weer- en klimaatrisico’s in de landbouw is een belangrijk onderdeel geworden als gevolg van klimaatverandering. Zo hebben ze in India dienstverlening voor weer en klimaat speciaal gericht op landbouwers in dit land (4).
 • * Welke invloed heeft de verandering van het klimaat op de luchtvaart? We vroegen het aan Herbert Puempel, lid van de commissie Luchtvaart en Klimaat van de WMO (4).
 • Sommigen verklaren dat waterdamp het meest dominante broeikasgas is en niet zozeer carbon dioxide (CO2). Het WMO ging zelf op onderzoek of dit inderdaad het geval is (5).
 • Bekijk en/of download de volledige versie van dit WMO Bulletin

 

WMO Bulletin 2016, vol. 65 (1)

 WMO Bulletin, 2016, vol 65 (1)

 • Tussen 2008 en 2014 raakten maar liefst 22,5 miljoen mensen alles kwijt als gevolg van overstromingen, landverschuivingen, stormen,
 • bosbranden en extreme temperaturen. Kijk maar eens wat er allemaal in die jaren gebeurde (8).
 • De hoogtepunten van het door het WMO opgemaakte Statements on the Status of the Global Climate 2011-2015. Het maakt onderdeel uit van het monitoren van het klimaat in alle delen van de wereld (4).
 • Het WMO is netwerken aan het oprichten voor Regionale Klimaatcentra’s (RCCs) zodat o.a. waarschuwingssystemen kunnen worden opgezet. Nu heeft Europa zo’n netwerk bestaande uit het KNMI, de Deutscher Wetterdienst en Météo France. Als voorbeeld nemen we Europese hittegolf in 2015 en de overstromingen in Zuidoost-Europa. Zie wat het heeft opgeleverd (4).
 • Zin in een poolexpeditie? In dit artikel treedt je in de voetsporen van poolontdekkers bij -40 graden (4).
 • Het weer en klimaat spelen steeds meer een grote rol bij het organiseren van grote evenementen. Zoals in 2015 bij de Pan American en Parapan American Games in Toronto. In dit artikel zie je wat de bijdrage is van het ECCC (Environment and Climate Change Canada) (6).
 • De stand van zaken eind 2015 van de Global Observing System for Climate. Welke meetinstrumenten worden er nu gebruikt, wat wordt er allemaal gemeten, hoe gaan we om met historische data, etc. (6).
 • Kunnen we het klimaat voorspelen in de stratosfeer? A. Kaprechko en F. Tummon gingen op onderzoek (4).
 • Het zogenaamde Nowcasting maakt weersverwachtingen van 0 tot 6 uur vooruit mogelijk, waardoor tijdig waarschuwingen kunnen uitgaan in een hoog ruimtelijk detail (4).
 • Bekijk en/of download de volledige versie van dit WMO Bulletin

 

WMO Bulletin 2015, vol. 64 (2)

WMO Bulletin, 2015, vol 64 (2)

 • China is een van de landen die gebukt gaat onder meteorologische gevaren. Zo zijn er als gevolg van het weer tussen 1984 en 2014 ruim 4.000 doden gevallen en is er voor 30,5 miljard Amerikaanse dollar schade aangericht. Daarom introduceert China wat de impact en de risico’s zijn van een vroegtijdige waarschuwing (4).
 • Energiesystemen zijn de motor van de economie en sociale ontwikkeling. Daarom zijn er nu klimaatdiensten speciaal voor de energiesector (4).
 • Waarom is de toegang tot betrouwbare klimaatdata zo belangrijk? Je leest het hier (3).
 • De vraag naar klimaatverwachtingen voor weken of zelfs voor decades vooruit neemt steeds meer toe zodat besluitmakers in zowel de publieke als privésector het juiste kunnen doen. Daarvoor hebben ze wel de juiste middelen nodig (4).
 • The Polar Challenge is een project van de World Climate Research Programme (WCRP) en de Prince Albert II of Monaco Foundation. Hierbij gaat men met een automatisch onderwatervoertuig onder het dikke ijs van Antarctica om onderzoek te doen naar de dikte van het ijs. Deze missie duurt 2.000 km. Daarbij worden de grenzen opgezocht van het waarnemen in barre omstandigheden voor klimaatonderzoek (3).
 • Het gebruik van meteogegevens kan het niveau van paraatheid voor postdiensten helpen. Kijk maar (3).
 • De zogenaamde SIDS-eilanden zijn uiterst kwetsbaar voor weerrampen op het gebied van waterhuishouding. Dit betreft eilanden in het Caribische gebied en in de Stille en Indische Oceaan. Daarom heeft de WMO besloten om speciaal voor deze eilanden een programma  te maken om voor die regio klimaatdiensten te ontwikkelen. Hier zie je hoe dat in zijn werk gaat (4).
 • Zand- en stofstormen zijn een gevaar voor de menselijke gezondheid, milieu en maatschappij. We leggen het aan je uit (5).
 • Tenslotte is er behoefte aan een ethisch kader voor klimaatdiensten. Wat daar precies mee bedoeld wordt vertelt ons o.a. P. Adams (4).
 • Bekijk en/of download de volledige versie van dit WMO Bulletin

 

 

WMO Bulletin 2015, vol. 64 (1)

WMO Bulletin, 2015, vol 64 (1)

 • Natuurrampen met betrekking tot weer, klimaat en water zijn de belangrijkste oorzaken van dood, letstel en psychische verwoesting. Nu is er een systeem waardoor het aantal mensen die dit treft minder kan worden. Het heet Building the Resilience of Nations and Communities tot Disasters (HFA). Wat dit precies doet wordt je hier duidelijk gemaakt (5).
 • In augustus 2014 was er de eerste World Weather Science Conference in het Canadese Montreal. Daarbij stond de vraag ‘het weer, wat is de toekomst?’ centraal (3).
 • Dit artikel vertelt je over The Future of the Weather Enterprise die ons producten en servicediensten levert inzake het weer (2).
 • Het World Weather Research Programme van de WMO heeft diverse projecten. Zoals het Polar Prediction project, Subseasonal tot Seasonal Prediction project en het High Impact Weather project. Je kunt het hier allemaal inzien (4).
 • Steden worden groter en groter en vragen om kennis van de omgeving. Hierbij spelen klimaat, weer, lucht, water en bodemkwaliteit een steeds belangrijke rol in onze steden (3).
 • Klimaatdiensten zijn steeds in beweging. In 1995 werd door het WMO het Climate Information and Prediction Services (CLIPS) opgericht. Nu is het tijd om over te stappen op het GFCS ofwel het Global Framework for Climate Services. Hoe dat in zijn werk gaat laat dit artikel zien (5).
 • Dataopslag en archieven zijn ontzettend belangrijk voor onderzoek naar weer en klimaat. In de afgelopen 20 jaar is dat digitaal, maar daarvoor microfilm en natuurlijk papier (3).
 • Er zit vooruitgang in het waarnemen en voorspellen van de El Niño Zuidelijke Oscilatie (ENSO) (4).
 • Het WMO trainingscentrum zorgt al 50 jaar voor meteorologische trainingen. Dat moet gevierd worden. Doe je met ons mee (5)?
 • Wil je weten wat het voordeel is van samenwerken op het gebied van hydrometeorologie dan is dit artikel echt iets voor jou (4).
 • Vers water is belangrijk voor ons leven. In de eerste decade van deze eeuw staat Australië garant voor weerextremen. In 2013 was het zelfs het warmste jaar ooit sinds 1910. Daarnaast was er de jarenlange droogte tussen 1997 en 2000. Deze variatie heeft een diepgaand effect op het beheren van waterbronnen in dit land en dan met name op het managen van de gerelateerde risico’s van de watervoorraden (4).
 • De concentratie van CO2 is met 42% toegenomen als gevolg van de industriële revolutie. Maar wist je dat in de oceanen ook koolstof en verzuring wordt gemeten (4)?
 • In dit artikel wordt antwoord gegeven op de vraag of de ozonlaag aan de beterende hand is. Het lijkt er wel op, maar is dat ook zo (4)?
 • Meteorologische diensten zijn van groot belang voor boeren. Als voorbeeld nemen we Kenia (3).
 • Bekijken en/of download de volledige versie van dit WMO Bulletin

 

WMO Bulletin 2014, vol. 63 (2)

WMO Bulletin, 2014, vol 63 (2)

 • Onderzoek wijst uit dat de verandering van het klimaat invloed heeft op de verplaatsing van groepen mensen van de ene na de andere stad. Een goed voorbeeld zijn de steden in Zuid-Amerika (5).
 • Luchtkwaliteit en menselijke gezondheid zijn prioriteit nummer één. Ze horen ook bij elkaar en daarom moet er ook een gezamenlijk actie komen om dit te realiseren (4).
 • De In-service Aircraft for a Global Observing System (IAGOS) gebruiken commerciële vliegtuigen als meetinstrument voor de samenstelling van de atmosfeer. Hier zie je hoe dat in zijn werk gaat (3).
 • Extreem weer is de laatste jaren meer gewoonte dan uitzondering geworden en veel landen leiden daaronder. Daarom heeft de Amerikaanse weerdienst NOAA een nieuw project gestart met als titel ‘Weather-Ready Nation’. Doel is om een samenleving te bouwen die bestand is tegen weerextremen. D. Hilderbrand legt het aan ons uit (2).
 • In de huidige klimaatpolitiek wordt steeds de vraag gesteld: hoe zeker is het dat regio’s beïnvloed worden door klimaatverandering. Het antwoord moet je dan zoeken in allerlei aanwijzingen van de verandering van het klimaat. In de Verenigde Staten hebben ze dit in kaart gebracht (3).
 • Het maken van een risicoanalyse is een van de belangrijkste onderdelen om gevaren en rampen een stap voor te zijn voordat ze toeslaan. Daarbij speelt het documenteren van informatie een grote rol (5).
 • Vervolgens geef je aan hoe groot het risico is en dat kwalificeer je. Dat doe je door o.a. goed te kijken naar de historische informatie van alle gevaren en rampen (6).
 • In de komende vijf jaar zullen maar liefst 7 nieuwe generaties geostationaire satellieten gelanceerd worden boven de evenaar. Welke verbeteringen dit oplevert lees je in dit artikel van T. Mohr (3).
 • Bekijk en/of download de volledige versie van dit WMO Bulletin

 

WMO Bulletin 2014, vol. 63 (1)

WMO Bulletin, 2014, vol 63 (1)

 • Oceanen staan deze tijd onder druk als gevolg van de klimaatverandering. Maar hoe werkt eigenlijk het grootste ecosysteem van onze aarde? Je leest het hier (3).
 • Het Aralmeer in Rusland is de afgelopen 50 jaar compleet veranderd. Het is opgebroken in een aantal kleinere meren die droog zijn komen te staan. Dit heeft gevolgen voor de gehele omgeving (4).
 • Steden hebben een zogenaamd stadsklimaat wat invloed heeft op het regionale, landelijke en zelfs wereldweer. Met name bij steden met miljoenen inwoners. Dit heeft ook gevolgen voor de weerdiensten (5).
 • Het WMO stimuleert jongeren om mee te doen met discussies omtrent klimaat en weer. Deze zogenaamde JPO’s (Junior Professional Officers) zijn werkzaam bij verschillende kantoren van de Verenigde Naties over de hele wereld. Maar wie zijn het en hoe kun je dat worden (6)?
 • Ook in Afrika zijn jonge mensen betrokken bij het vraagstuk van het weer en wereldklimaat (2).
 • Hoe wordt je eigenlijk een meteoroloog? In Italië gingen we mee met een aantal studenten (3).
 • Ook het Engelse Mett Office betrekt jongeren bij het weer. Daarvoor hebben ze zelfs een aantal zogenaamde STEM-ambassadeurs in het leven geroepen. STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Maths ofwel datgene waar Mett Office voor staat. Doe je mee (2)?
 • Naast Mett Office doet ook het Engelse Royal Meteorological Society, dat al meer dan 150 jaar bestaat, er alles aan om de jeugd bij deze vereniging te betrekken. Zo zijn er speciale educatieve programma’s voor scholen en worden er voorlichtingen gegeven om carrière te maken in de meteorologie (2).
 • Zowel het WMO als het UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) erkennen dat ijskappen essentieel zijn voor ons klimaat  in het Global Climate Observing System. Met dit systeem wordt het weer en klimaat van de gehele wereld in beeld gebracht. Bij ijskappen gebeurt dit onder andere vanuit de ruimte (3).
 • Daarom is het niet vreemd dat tientallen wetenschappers onderzoek doen op de poolstreken. Zo ook in het Polar Prediction Project (3)
 • Bekijk en/of download de volledige versie van dit WMO Bulletin

 

WMO Bulletin 2013, vol. 62 (2)

 WMO Bulletin, 2013, vol 62 (2) 

 • Meteorologie heeft een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt in de afgelopen decennia. Vooral de kwaliteit is er flink op vooruitgegaan. In 2007 werd het WMO Integrated Global Observing System (WIGOS) opgericht om alle waarnemingen in op te slaan. Hier leggen we uit wat WIGOS precies is en wat we nog meer van dit systeem kunnen verwachten (3).
 • De vraag naar klimaatdiensten groeit steeds harder, met name in de private sector. Denk aan landbouw, verzekeringsmaatschappijen, energiebedrijven, gezondheidszorg en de transportwereld. Het Global Framework for Climate Services (GFCS) levert deze gegevens. Nu is er ook behoefte om het klimaat te observeren vanuit de ruimte, maar dit vraagt wel om een strategie (5).
 • Trapsgewijs zien we vooruitgang in weersverwachtingen en waarschuwingsdiensten. We laten het hier aan je zien (5).
 • We gingen op bezoek bij het weerinstituut van Hong Kong en de directeur gaf ons een rondleiding en liet o.a. zien hoe zij door wetenschap diensten kunnen leveren (5).
 • Bekijk en/of download de volledige versie van dit WMO Bulletin

  

WMO Bulletin 2013, vol 62 Special edition

 WMO Bulletin, 2013, vol 62 Special edition

 • Wat bedoelen we met klimaatdiensten? Dit artikel laat zien dat deze diensten essentieel zijn voor de aanpassing van klimaatvariaties en veranderingen. Klimaat is namelijk wat je verwacht en het weer is wat je krijgt. A Taal vertelt ons alles over de werking van deze diensten (5).
 • Locale klimaatinformatie is ontzettend belangrijk voor de landbouw. Het heeft o.a. invloed op oogsten, het vee en de visserij. We gingen kijken in Italië, Vietnam, Zuid-Afrika, Peru , Nepal en Bolivia (4).
 • De veerkracht van weer en klimaat. Maar daarvoor moet je wel de gegevens paraat hebben en wel op zo’n manier dat de meteorologische en hydrologische diensten snel kunnen reageren op het risico van natuurrampen. D. Rogers en V. Tsirkunov van de Wereldbank gingen op onderzoek (7).
 • Het terugbrengen en beheren van natuurrampen in een veranderend klimaat. Het is een van de prioriteiten die de WMO zichzelf heeft gesteld. Daarbij hebben ze alle rampen tussen 1971 en 2009 geanalyseerd. Ze veroorzaakten in totaal 1,9 biljoen dollar schade en bijna twee miljoen mensen zijn daarbij omgekomen. Dit artikel laten alle regio’s in de wereld zien met alle rampen en schade in die periode. Indrukwekkend (9).
 • De globale klimaatverandering is realiteit geworden met een stijging van de wereldtemperatuur van 0,6 graden in de afgelopen dertig jaar. In Afrika heeft dit grote gevolgen (6).
 • Het Global Framework for Climate Services (FCS) heeft succes in het bouwen van netwerken op wereldniveau. Nu willen regio’s en landen dit ook gaan gebruiken. Hierdoor worden alle veranderingen van het klimaat in beeld gebracht (5).
 • Zowel in China als in het buitenland is veel onrust ontstaan door het project The China Three Gorges Project. Dit project omvatte het blokkeren van een rivierdam, het bouwen van een waterreservoir, energiecentrales, en nog veel meer. Hierdoor ontstonden in de afgelopen jaren extreme droogte als overstromingen sinds het waterpeil daarbij is aangepast. Daartegenover staat dat het veel welvaart heeft gebracht in dat gebied en dat  waterkracht gebruikt wordt als energie. Maar heeft dit ook gevolgen voor het klimaat aldaar? Chinese wetenschappers gingen het na (5).
 • Bekijk en/of download de volledige versie van dit WMO Special Bulletin

 

WMO Bulletin 2013, vol 62 (1)

 WMO Bulletin, 2013, vol 62 (1)

 • De World Weather Watch bestaat 50 jaar en is een van de parels van de WMO. Met de introductie van o.a. satellieten kon namelijk het weer in de gaten gehouden worden. Alle leden van de WMO maken daar nu gebruik van. Hier lees je de geschiedenis en het succes ervan (3).
 • Een onderdeel van de World Weather Watch is het GOS ofwel het Global Observing System. Deze bestaat uit weersatellieten, 8.000 weerstations op land en 4.000 schepen die dagelijks hun waarnemingen doorgeven. Bij elkaar heb je dan een enorm waarnemingssysteem. Zie hoe het allemaal werkt en wat er in de toekomst nog meer mee kan. En vooral wat de voordelen zijn als je er gebruik van gaat maken (8).
 • Wat kunnen toekomstige satellieten voor meteorologen en de maatschappij nog betekenen na 50 jaar van weersverwachtingen met satellieten? Het Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) geeft ons de antwoorden (5).
 • Het weer en klimaat rondom de poolstreken wordt steeds belangrijker. Daarom namen we eens een kijkje op het waarnemingsstation in Tiksi , Rusland. Ga je mee (5)?
 • In 2012 is een nieuw Europees project van gestart gegaan getiteld ARISE wat staat voor Atmosphere dynamics Research InfraStructure in Europe. Doel is om verschillende samenwerkingsverbanden op het gebied van wetenschap met elkaar te verbinden. Zo worden de weermodellen beter, waardoor de burgers ook sneller gewaarschuwd kunnen worden. Door dat allemaal in beeld te brengen moet dit leiden tot een 3D plaatje van de atmosfeer (5).
 • Wil je de waarnemingen van het weer met elkaar kunnen vergelijken dan moeten alle waarnemingen wel op dezelfde manier gebeuren en onder dezelfde voorwaarden. Er komen nu zoveel weerinstrumenten op de markt dat dit wel eens vergeten wordt. De CIMO, onderdeel van de WMO, geeft standaarden uit hoe je een waarneming moet uitvoeren. Daarvoor hebben ze een eigen programma, IMOP geheten (Instruments and Methods of Observation Programma) (5).
 • Om een goede analyse te maken van het huidige weer, de verwachting en eventuele waarschuwingen voor de maatschappij vraagt dit heel veel investeringen in vooral automatische systemen. Zo werd in 1999 een supercomputer in gebruik genomen, W-J. Lee vroeg zich af of al die investeringen de moeite waard zijn geweest (5).
 • Bekijk en/of download de volledige versie van dit WMO Bulletin

 

WMO Bulletin 2012, vol 61 (2)

WMO Bulletin, 2012, vol 61 (2)

 • We beginnen met het wereldnetwerk voor klimaatdiensten inzake vernieuwingen en aanpassingen (5).
 • Hoe kun je de invloeden van het wereld- en regionale klimaat beschermen? Wat zijn de risico's en de gevolgen voor het klimaatbeleid? Allemaal vragen waarop uitgebreid antwoord zal worden geven (5).
 • Klimaatverandering heeft veel invloed op zowel de economie als op de maatschappij. Zo kostte natuurrampen niet alleen veel levens, maar de schade neemt ook steeds meer toe. Tijd om eens het risico van een klimaatverandering zelf te ondervinden. Het rapport getiteld Global Risks 2012 van The World Economic Forum's laat het zien (3).
 • Je hebt opgeleide meteorologen nodig om goede diensten te kunnen verlenen op het gebied van weer en klimaat. In dit artikel laat de Deutscher Wetterdienst zien hoe ze dat overbrengen op nieuwe studenten (2).
 • Er is de laatste jaren grote vooruitgang geboekt op zowel de lange-termijnverwachting als deseizoensverwachting. Hierdoor wordt er een brug geslagen tussen weer en klimaat. Kijk maar (6).
 • Ben jij een postzegelliefhebber, dan is dit artikel iets voor jou. Hier laten we je postzegels zien over droogte en woestijnvorming over de gehele wereld. Doel is om aandacht te schenken aan dit probleem (5).
 • L. Hickman heeft onderzocht of het extreme weer de oorzaak is van de opwarming van de aarde. De media zegt van wel, maar is dat ook zo (4)?
 • Bekijk en/of download de volledige versie van dit WMO Bulletin

 

WMO Bulletin 2012, vol 61 (1)

 WMO Bulletin, 2012, vol 61 (1)

 • Ook hier schenken we aandacht aan de 20e verjaardag van het GCOS (5).
 • Nieuw: het mobiele Weather Alert. In Afrika komen jaarlijks veel duizenden mensen om door natuurgeweld. Vaak omdat ze niet of te laat gewaarschuwd werden. Aangezien veel Afrikanen wel een mobiele telefoon hebben komt hier de oplossing: een mobiel weeralarm (4).
 • Sinds kort bestaat het zogenaamde Green Climate Fund. Een fonds dat is  opgericht als hét financiële kanaal waar allerlei klimaatfinancieringen bij elkaar komen wereldwijd. Hier lees je waar ze voor staan (2).
 • J. Jouzel neemt ons mee in de ontwikkeling van het klimaat in relatie tot menselijke activiteiten. Want onderzoeken laten ziet dat de opwarming van de aarde door mensen wordt veroorzaakt (3).
 • De vijf meest belangrijkste elementen van het zogenaamde Hydrological Monitoring Programme. Dit artikel is speciaal geschreven voor alle waterbeheerders om te komen tot een goed waterbeheer (7).
 • Bekijk en/of download de volledige versie van dit WMO Bulletin

 

WMO Bulletin 2011, vol 60 (2)

WMO Bulletin, 2011, vol 60 (2)

 • De noodzaak tot het hebben van historische informatie en producten over het klimaat is nog nooit zo belangrijk geweest. Zo kun je bijvoorbeeld veel beter het water beheersen. Kijk maar (4)!
 • Meteorologie omvat de wetenschap van zowel weer als klimaat. In dit artikel lees je wat de relatie is met de energiesector gezien vanuit het oogpunt van de WMO (7).
 • Om een gedegen klimaatservice op agrarisch gebied aan te bieden moet je weten waar de gebruiker van deze service behoefte aan heeft (6).
 • De variatie en verandering van het klimaat zijn uitdagingen voor duurzame ontwikkelingen in Afrika. Maar dan moet wel de beschikbaarheid en toegang tot het gebruik van klimaatinformatie verbeterd worden. En dat zien we hier; door T. Dinka en K. Asefa (7).
 • Hoe met waarnemingen wordt omgegaan is essentieel voor het bepalen en monitoren van het weer, luchtkwaliteit en klimaat. A. Simmons legt het aan ons uit (12).
 • Steeds meer instituten zijn betrokken bij het aanleveren van klimaatinformatie. Hierdoor wordt deze informatie zeer effectief (5).
 • We eindigen met het artikel dat laat zien wat de rol is van de lokale overheid in het terugbrengen van risico’s door gebruik te maken van informatie over het klimaat. Als voorbeeld nemen we Zuid-Korea (4).
 • Bekijk en/of download de volledige versie van dit WMO Bulletin

 

WMO Bulletin 2011, vol 60 (1)

WMO Bulletin, 2011, vol 60 (1)

 • In het oosten van Afrika is een debat gaande of de stijging van malaria te maken heeft met de wijziging van de lokale temperaturen en of dit wellicht ook iets te maken heeft met de opwarming van de aarde. Als voorbeeld worden de hooglanden van Kenia genomen waar dit heeft plaatsgevonden (5).
 • Gezondheid en welzijn vormen samen het menselijk gezicht van de klimaatverandering. Daarom is het ontzettend belangrijk dat alle waarschuwingssystemen hiervan op elkaar worden afgestemd. Als voorbeeld wordt genoemd de waarschuwingen voor malaria en hitte. D.P. Rogers legt uit (5).
 • Banken, investeerders en verzekeringsmaatschappijen zijn steeds op zoek naar meer informatie over klimaat en om zo de risico’s in te kunnen schatten van hittegolven, overstromingen, landverschuivingen, droogte, zeespiegelstijgingen en andere extreme verschijnselen die gerelateerd worden aan de verandering van het klimaat (4).
 • Wist je dat operationele verwachtingen voor het klimaat in opkomst zijn als de laatste grens in klimaatdiensten voor de financiële sector? Kijk maar eens (4).
 • Breng dan vervolgens de financiële en de wetenschappelijke analisten bij elkaar. En dat doen we hier (3).
 • Wil je alles weten over het klimaat met de huidige media, dan is dit artikel iets over jou. Van blogs tot video’s, van Twitter tot mobieltjes. De sociale media maakt voortaan onderdeel uit van het communiceren over het klimaat. Doe je mee (3)?
 • Bekijk en/of download de volledige versie van dit WMO Bulletin

 

WMO Bulletin 2010, vol 59 (2)

WMO Bulletin, 2010, vol 59 (2)

 • Mensen hebben altijd interesse gehad in weer en klimaat. Het heeft namelijk invloed op ons leven dat steeds verandert. Wat is de bijdrage van de WMO daarin (5)?
 • Verwachtingen worden steeds scherper. Dat zegt althans Eugenia Kalnay wetenschapper en winnaar van WMO prijs 2009 in een interview wat je hier kunt bekijken (3).
 • Bij het WMO staan educatie en training hoog in het vaandel. Het is namelijk de sleutel naar succesvolle ontwikkeling, management en administratieve ondersteuning. Om dat te bewerkstellingen is het WMO Fellowship Programme gemaakt. In dit artikel nemen we je mee naar de weerinstituten van Tanzania, Sri Lanka, Paraguay, Lithouwen en Gambia en zien we het succes (8).
 • Vandaag de dag weten mensen meteen of het gaat regenen of dat ze een korte broek aan kunnen doen. Dat komt door de revolutie in het voorspellen van weer en klimaat (4).
 • In september 2009 werden de Filippijnen geteisterd door de tropische cycloon Parma waar 3 miljoen mensen last van hadden. Dat kwam omdat het gebruikte waarschuwingsysteem niet goed werkte. Sindsdien is er veel verbeterd aan dit systeem in de Filippijnen (3).
 • De huidige klimaatverandering bedreigt op veel plaatsen in de wereld de land- en akkerbouw en dat heeft gevolgen voor de voedselzekerheid. J. Salinger neemt ons mee wat er de afgelopen 60 jaar is gebeurd en wat er tot 2050 kan plaatsvinden (5).
 • Naast weerdiensten zijn er ook klimaatdiensten. Zo worden deze o.a. gebruikt voor de opbouw van Haïti na de zware aardbeving begin 2010. Hoe dat gaat vertelt je A. Thow (4).
 • Bekijk en/of download de volledige versie van dit WMO Bulletin

 

WMO Bulletin 2010, vol 59 (1)

WMO Bulletin, 2010, vol 59 (1)

 • Dit nummer is helemaal gewijd aan de 60e verjaardag van de WMO. Ze hebben gezorgd voor zestig jaren van service voor uw veiligheid en welzijn.
 • Met de lancering van de Sputnik in 1957 en de Explorer I in 1958 werd een nieuwe periode ingeluid. Namelijk die van satellietwaarnemingen. Nu kunnen we de gehele aarde waarnemen met deze hulpmiddelen. Een succes in alle facetten (5).
 • Het weer wordt op vele manieren waargenomen en het levert enorm veel informatie op. Deze data wordt ook uitgewisseld. Kijk maar (6).
 • Voor het waarnemen heb je wel instrumenten nodig. Hier laten we zien hoe we de weerinstrumenten moeten gaan standaardiseren (3).
 • De weerdiensten spelen een belangrijk rol voor de vermindering van een risico op een natuurramp. Waarschuwingssystemen zijn daar een mooi voorbeeld van (6). 
 • Een andere systeem dat ons waarschuwt is die van de GAW (Global Atmosphere Watch). Daar zijn weerstations bij aangesloten die het klimaat op de wereld in de gaten houden. In Europa zijn dat o.a. de weerstations op de Jungfraujoch en de Zügspitze. Samen met andere gelijkwaardige stations in de wereld worden de gegevens vergeleken (5).
 • De rol van de hydrologie, het gedrag van water in de atmosfeer, op en onder het aardoppervlak, speelt binnen de WMO een steeds grotere rol. Vooral overstromingen hebben de aandacht; door H.F. Lins (6).
 • De WMO ondersteunt niet alleen de nationale weerdiensten, maar ook partners die de weerdiensten willen ondersteunen. Bijvoorbeeld het systeem van de orkaanverwachting voor Bangladesh wordt gesteund door een Japanse stichting. Zo kan het WMO  steeds groter worden en kunnen we zelfs op de onmogelijkste plaatsen waarnemingen doen (7).
 • Bekijk en/of download de volledige versie van dit WMO bulletin

 

WMO Bulletin 2009, vol 58 (3)

WMO Bulletin, 2009, vol 58 (3)

 Op 31 augustus jl. vond de derde WMO Wereldklimaat-conferentie plaats in Genève wat tot 4 september duurde. Daarom deze keer extra veel aandacht voor het klimaat. 

 • We beginnen met een overzicht van alle activiteiten rondom het klimaat in de afgelopen tientallen jaren (10).
 • Vervolgens het programma van de World Climate Research. Met daarbij aandacht voor wat er bereikt is en tevens welke activiteiten en uitdagingen er nog zijn (11).
 • Dan het onderwerp van de 3e World Climate Conference. Dat gaat over het toewerken naar een wereldnetwerk voor klimaatdiensten. Want hoe beter de informatie rond het klimaat hoe beter de toekomst (3).
 • Risico-inventarisatie van rampen inzake het klimaat neemt steeds meer toe. Zeker gezien de verwachting dat er steeds meer natuurrampen zullen plaatsvinden. Hoe je het beste zo’n inventarisatie kunt doen en waar je op moet letten wordt je hier verteld (10).
 • Een van de speerpunten in het debat rondom klimaatverandering is de behoefte aan informatie hierover, maar dan op lokaal niveau. Dat wordt op dit moment vastgelegd in een informatiesysteem AOGCM geheten. Nu komt er een nieuw systeem onder de naam CORDEX netwerk. Wat dat allemaal is laten we aan je zien (9).
 • In het westen van Zuid-Amerika maken ze gebruik van een informatiesysteem, waarbij succesvol het klimaat risicobeheer in kaart kan worden gebracht. Prachtig (8).
 • Water en klimaat horen bij elkaar. Daarom is de samenwerking en de uitwisseling van informatie tussen deze twee ontzettend belangrijk (8).
 • Hoe moeten we omgaan met onze voedselvoorraad met het oog op de huidige klimaatverandering ? Het antwoord wordt je hier gegeven (5).
 • Bekijk en/of download de volledige versie van dit WMO Bulletin

 

WMO Bulletin 2009, vol 58 (2)

WMO Bulletin, 2009, vol 58 (2) 

In deze uitgave wordt aandacht besteed aan de transportwereld in relatie tot het weer. 

 • De gevolgen van het weer en de klimaatverandering voor het vervoer over land in Amerika (10).
 • Waar maakt de luchtvaart gebruik van om het weer in de gaten te houden? Je ziet het hier (10).
 • Dan hebben we natuurlijk de reizigers. Die maken weer gebruik van heel andere meteorologische gegevens voordat ze vertrekken (7).
 • Dan het vervoer over water met in het bijzonder over zee (7).
 • In China word het weer nauwlettend in de gaten gehouden ten behoeve van de provinciale snelwegen en spoorwegen. Door de toename van het verkeer wordt veiligheid namelijk steeds belangrijker (5).
 • Bekijk en/of download de volledige versie van dit WMO Bulletin

 

19-03-2013 | Lectuur_WMO | 524
Nu lid worden
 • 30/3 00:03 Hans:
  Met 14.6 graden toch een vrij fris aandoende dag vandaag. Het bleef ook overwegend bewolkt.
 • 29/3 21:23 Jaap:
  Voorjaarssprongen. Maximum vandaag 14 gr. En een groot deel van de dag zwaar bewolkt. Wel droog. Morgen weer een sprong, nu weer omhoog?
 • 29/3 12:06 Ko:
  Geheel bewolkte ochtend in Breda. Een groot verschil met de afgelopen week en ook morgen weer. Ondanks het vrij kort duurde vond ik het onweer gisteravond erg mooi, behalve meerdere ontladingen zaten er ook vrij zware donders tussen.
 • 29/3 09:56 John:
  Gisteren hier in Oss een onweersdag, o.k., het was maar een klap, maar vooruit. Neerslaghoeveelheid stelde ook niks voor met 0,3 mm. Vanmorgen enkele druppels.
 • 29/3 08:55 Hans:
  Het heeft vanmorgen wat gedruppeld (<0.1 mm) en het is zacht gebleven (9.9 als minimum). Actueel geheel bewolkt bij 10.3 graden. Gisteren de eerste warme dag met 20.4 graden. Het ultieme lenteweer!!
 • 29/3 08:49 Joost:
  In Woensdrecht geheel bewolkt, De temperatuur is om 08:49u, 11.2 C met een matige zuidwesten wind.
 • 28/3 22:43 Dick:
  Hier in Capelle aan den IJssel een nipte warme dag: 20,1 C. Blijft toch een bijzondere ervaring in maart, alleen niet meer uitzonderlijk.
 • 28/3 22:35 Jaap:
  Grote amplitude ook hier: min. +0,5, max. ruim 19. Warme dag hier net niet gehaald, maar het was natuurlijk grandioos. Later wat dreigende luchten, maar hier viel tot nu maar een heel klein buitje. Rond de twintig graden eind maart is heel af en toe voorgekomen, ook vůůr de temperatuursprong. Het blijft wel bijzonder.
 • 28/3 22:28 Edward:
  Van de KNMI stations is Eindhoven de topper: 0,7 naar 21,0. Hier in Rotterdam (aan de rand van de stad) 1,8 naar 21,2.
 • 28/3 22:00 Bert:
  Vandaag in Eerbeek een amplitude van 20,4 C. (-0,7--19,7) Zojuist een regenbui; onweer was er al weer uit.
 • 28/3 20:28 Ko:
  Wat mij betreft weercijfer vandaag op de valreep opgeschroefd van 1 naar een magere 4. Twee kleine onweersbuitjes, in de tweede zat zelfs wat hagel bij. Toch 2 mm gescoord met een frisse regengeur na droogte.
 • 28/3 19:29 Pieter:
  Wat mij betreft krijgen maandag en dinsdag allebei het weercijfer 10. droog ,zonnig weinig wind en aangename temperaturen Echt lente !!
 • 28/3 19:20 Ko:
  Breda ook regenbui met onweer. Ongelofelijk
 • 28/3 18:55 Herman:
  Om 18:32 een keer onweer gevolgd door lichte regen te Wouw met regenboog
 • 28/3 14:40 Gert:
  Eerste warme dag in het zuidelijke deel van Nederland een feit
 • 28/3 07:33 Hans:
  Geweldige dag gisteren met heldere zonneschijn! Het werd hier in Enschede-W 19.6 graden! Ook nu weer een mooi begin van de dinsdag met lichte bewolking en nog fris met 3.6 graden.
 • 27/3 22:09 John:
  Wat een dag. Felle zonneschijn. En bij momenten zomers warm aanvoelend in de zon bij wegvallende wind. Dat wil zeggen: zweten zonder inspanning.
 • 27/3 21:44 Jaap:
  Behoorlijk veel zon vandaag; buiten contrails eigenlijk geen bewolking. Omdat de wind nu weer in het ZO zat, werd het warmer: 17 gr. maximaal en dat is hoog voor eind maart.
 • 27/3 21:13 Gerard:
  In Noord-Holland Noord was de hemel aanvankelijk niet zichtbaar door vrij dichte mist. Autodaken waren opnieuw aangevroren. Na het optrekken van de mist resteerde een mislukte Mondriaan van vliegtuigstrepen, want behalve loodrecht ook kriskras door elkaar lopend. Ook deze bewolking verminderde allengs naar mate de dag vorderde en uiteindelijk werd het blauw steeds minder Zeeuws en meer en meer Delfts.
 • 27/3 16:30 Gerben:
  Heino een voorlopige dagelijkse gang van 19,5 graden : )
 • 27/3 07:25 Hans:
  Temp. zo-even gedaald tot 2.9 (minimum tot nu toe) bij een heldere lucht (een enkele trail daargelaten). Gisteren wat schraal in de wind maar hier in de achtertuin toch nog een aangename 15.3
 • 26/3 23:09 Jaap:
  Drie dagen achtereen ongeveer het zelfde weer: vrij veel zon, na een koude nacht max. ong. 14 gr. Vandaag een graadje minder door wolkenvelden van hoge bewolking en een iets gekrompen wind. Gevoelstemp. is lager door droge lucht.
 • 26/3 12:45 Gerard:
  Vanmorgen was de hemel geheel bedekt met vliegtuigcirrus, oude ver uitgegroeide en jongere, wel doorschijnend in verschillende mate zodat het toch best zonnig aandeed. Later loste ook deze bewolking meer en meer op. Lage bewolking niet gehad.
 • 26/3 11:11 John:
  Lage wolken lossen op in Rijen.
 • 26/3 09:35 Hans:
  Gisteren een schitterende lentedag (16.1 graden!). Zeer lage luchtvochtigheid (in de middag 25 %). Derhalve helder zonnig! Nu bewolkt in Enschede-W bij 6.6 graden.
 • 25/3 19:37 John:
  Groot verschil inderdaad in of uit de wind en/of in of uit de zon. Ik zag vanmiddag in Brabant dauwpunten tot - 2 graden. Daarbij + 15 graden. Zeer droge lucht dus.
 • 25/3 18:41 Ted:
  Fraai lenteweer. Maar door de zeer lage vochtigheid was het zelfs in de zon zelfs koud. Het werd 14,5 graden bij een relatieve vochtigheid van 16,5%. Deze waarde werd bereikt om 13.40 uur. Nu zakt de temperatuur zeer snel naar 7,5 graden om 18.30 uur.
 • 25/3 08:28 Hans:
  En natuurlijk de lage luchtvochtigheid gisteren deed het in de schaduw best wel fris aanvoelen.
 • 25/3 08:26 Hans:
  Nog wat fris en licht bewolkt hier in het enschedese bij 4 graden (minimum 3) Het wordt weer een mooie dag! Gisteren 15.3 graden.
 • 24/3 18:06 John:
  Grote verschillen op straat, tussen schaduwzijde en zonzijde. Scheelt een jas minstens.
 • 24/3 17:35 Pieter:
  Vanmiddag lekker in de tuin gezeten, op een luw plekje in de zon was het heerlijk, maar in de wind was het een stuk frisser.
 • 24/3 09:35 Gerard:
  De hemel is blauw maar ook weer niet: bijna volledige bedekking met doorschijnende vliegtuigcirrus. Het was toch nog fris vanmorgen bij het rondje met het hondje: vooral de straffe wind bij 5 graden deed het koud aanvoelen.
 • 24/3 07:40 Hans:
  Door bewolking is de temp. niet lager gekomen dan 6.2 (op dit moment). Het is nu half tot zwaar bewolkt in Enschede-W Gisteren weer een mooie 14.5 graden bij zon/bewolking.
 • 23/3 21:57 Jaap:
  Veel zon, maar een schrale oostenwind. Gevoelstemp. daardoor wat lager dan de werkelijke 14 gr.
 • 23/3 07:35 Hans:
  Losse wolkenvelden stratocumulus boven Enschede-W bij 5.6 graden (minimum 3.9). Het is hier dan ook niet helder geweest. Gisteren met 14.2 graden een mooie maartdag!
Bekijk het archief
Do 30 maart 2017
Bezoekers online
Er zijn 54 gasten en 4 leden aanwezig: Adrie, Andrť, Ed, Henk
Inloggen